آذوح: محمد عبدالمحمدزاده یکی از فعالین ملی آزربایجان در جریان اعتصاب بازار تبریز بازداشت شد.

بنا به اطلاع آرازنیوز، محمد عبدالمحمدزاده «چئلقین اوکتای» فعال ملی آزربایجان که در بازار کفش تبریز در صنف کفاشان مشغول است بازداشت شده است.

وی چند روز پیش از اعتصاب بازار کفاشان تبریز، توسط نیروهای امنیتی سپاه بازداشت شده است.

محمد عبدالمحمدزاده از فعالین ملی آزربایجان است که در تولید کفش و در حرفه کارگری مشغول فعالیت است. «اوکتای» همچنین از فعالین مدنی در عرصه فرهنگ و مدنیت آزربایجان است که در این عرصه فعالیت دارد.