آذوح: امروز تبریز، اورمیه، کرج، زنگان (زنجان)، سایین قالا (شاهیندژ)، تیکان تپه (تکاب)، همدان، رزن، قزوین، جلفا و... شاهد اعتراضات معلمان و اعتصاب آنان بود.

به گزارش آذوح معلمان در بسیاری از شهرهای آذربایجان جنوبی در اعتراض به وضعیت معیشتی خود «گرانی و تورم، پایین آمدن قدرت خرید معلمان، کیفیت‌زدایی از آموزش و ادامه بازداشت فعالان صنفی» دست به اعتصاب زده و از رفتن به کلاس درس خودداری کردند.

آن‌طور که فعالان حوزه فرهنگیان در فضای مجازی گزارش کرده‌اند این تحصن‌های اعتراضی تاکنون دست‌کم در تعدادی از شهرهای آذربایجان جنوبی همچون تبریز، اورمیه، کرج، زنگان (زنجان)، سایین قالا (شاهیندژ)، تیکان تپه (تکاب)، همدان، رزن، قزوین، جلفا، سینان داش (سنندج) و... انجام شده است.

در این تحصن‌ها، آموزگاران و دبیران مدارس در مدرسه‌ها حضور می‌یابند اما سر کلاس درس نمی‌روند. این تحصن قرار است روز دوشنبه نیز ادامه یابد.

این اعتراض‌ها در حالی صورت می‌گیرد که هنوز یک ماه از آغاز سال تحصیلی جدید در ایران نمی‌گذرد.

آذوح