آذوح: کمپین هر دانش آموز تورک یک کتاب تورکی در آزربایجان به آستارا رسید و دانش‌آموزان تورک در محله‌های مختلف این شهر هدیه کتابهای تورکی فعالین آزربایجانی را جمعه و شنبه ۲۱-۲۰ مهر دریافت کردند.

کمپین فوق که به همت فعالین آزربایجان از اول مهر ماه امسال و همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در ایران مصمم‌تر از سالهای قبل شروع شده به هفته چهارم کشیده و هنوز هم در شهرهای مختلف آزربایجان دنبال می‌شود.

مسئله زبان مادری غیر فارسها در ایران که از دوره پهلوی جزو ممنوعه‌ها شده در نظام فعلی نیز از زمان مباحثه‌ها در تصویب اصول قانون اساسی و علی رغم سئوال و جواب‌های مصرح در این حوزه نه تنها جزو معطل مانده‌ها بوده بلکه نبود اجبار و الزام دولت در قوانین جاری برای فراهم نمودن امکان آموزش به زبان مادری اتنیک‌های غیر فارس، باعث پررنگ‌تر شدن نفوذ محافل پان‌ایرانیسم در لایه‌های مختلف تصمیم‌گیر حکومت در این کشور را شده است.

رسمی شدن زبان تورکی و آموزش به زبان مادری از تلاشهای همواره فعالین تورک در ایران بوده که تاکنون به بازداشت ، شکنجه و حبس صدها نفر از آنها منجر گشته است.

معرفی ایران به عنوان کشوری کثیرالمله هیچگاه مورد پذیرش جریانات حاکم و مرکز‌گرای این کشور نمی‌شود و حقوق زبانی 70% مردمان آن کشور به صورت سیستماتیک انکار می‌شود.

آذوح