آذوح: حضرت پور گفت: بسیاری از بودجه‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه صرف هزینه‌های ساخت و ساز سالن کنفرانس و خرید میز، صندلی، ماشین آلات و لوازم اداری شده است.

به گزارش نصر به نقل از آناج، روح الله حضرت‌پور درباره وضعیت کنونی دریاچه ارومیه اظهار داشت: بنده اعتقاد دارم می‌بایست دولت ارگان یا نهادی را مامور رسیدگی به دخل و خرج بودجه احیای دریاچه ارومیه کند تا مشخص شود که بودجه دریاچه ارومیه صرف چه اموری شده است.

وی تصریح کرد: بسیاری از بودجه‌های ستاد احیای دریاچه ارومیه به صراحت می‌گویم، صرف هزینه‌های ساخت و ساز سالن کنفرانس و خرید میز، صندلی، ماشین آلات و لوازم اداری شده که این اقدامات هیچ کدام به نفع دریاچه ارومیه تمام نشده است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بهبود حال دریاچه ارومیه از اقدامات کارشناسی گذشته شده است، بنابراین بایدهر چه سریعتر به فکرحفظ وضعیت فعلی دریاچه ارومیه باشیم و سپس در راستای بهبود وضعیت دریاچه ارومیه تلاش کرد.