آذوح: آقای “کیومرث اسلامی “فعال ملی آزربایجانی که در روزهای اخیر با تودیع قرار وثیقه به طور موقت از زندان موغان آزاد گردیده مورد تهدیدات تلفنی اداره اطلاعات موغان قرار گرفته است ، این اقدام غیر قانونی در مورد خانواده این محقق جوان آزربایجانی نیز بارها به وقوع پیوسته است.

اداره اطلاعات شهرستان پارس آباد(مغان) طی چندین نوبت تماس با آقای کیومرث اسلامی فعال ملی آزربایجان ساکن شهرستان مغان از وی خواسته است که به ستاد خبری اداره اطلاعات مراجعه نموده و با امضای متن تعهدی از ادامه فعالیتهای فرهنگی و مدنی خویش منصرف شود .

همچنین از این فعال خواسته شده است با آن نهاد همکاری نماید تا پرونده مفتوحه این فعال در ارتباط با مراسم قلعه بابک با توصیه اداره اطلاعات مختومه گردد و مامور اداره اطلاعات در تماس خویش از مراجعه آقای کیومرث اسلامی به مغازه آقای عباس لسانی و دیدار با ایشان ابراز ناراحتی کرده و خاطر نشان ساخته است که عکس های منتشر شده از این دیدار در فضای مجازی ضمیمه پرونده خواهد شد .

در این خصوص پس از آنکه آقای کیومرث اسلامی تقاضای اداره اطلاعات را رد کرده و از آنها خواسته است که طبق موازین قانونی برخورد نموده و به تماس ها و تهدیدهایشان خاتمه دهند.

پس از قطع تلفن توسط این فعال ترک مامور تماس گیرنده از جانب اداره اطلاعات با خانواده این فعال تماس گرفته و ضمن تهدید خانواده از آنها خواسته اند که مانع فعالیت های این فعال گردیده و اورا مجبور به حضور در اداره اطلاعات نمایند در غیر اینصورت با خانواده نیز برخورد شده و از برخی از امکانات عمومی از جمله یافتن شغل دولتی برای دیگر فرزندان محروم خواهند شد.

اداره اطلاعات در شهرهای مختلف آزربایجان متاسفانه این رویه را دستور کار خویش قرار داده و بصورت غیرقانونی اقدام به تماس و تهدید فعالین می نماید.

کیومرث اسلامی فعال آزربایجانی که در بین فعالین حرکت ملی با نام ” آراز ” شناخته می شود، از محققین جوان تاریخ و فرهنگ آزربایجان می باشد که در حوزه مقاله‌نویسی در زمینهٔ های علمی، اجتماعی و تاریخی به زبان‌های تورکی آزربایجانی فعالیت‌های قابل توجهی دارد و بارها به دلیل فعالیت‌های ملی مدنی خود بازداشت، زندانی و مورد تهدید قرارگرفته و بارها در مراسم‌هایی همچون مراسم تجمع در ساوالان(سبلان) در شهریور سال ۱۳۹۲ از سوی مأمورین حکومتی دستگیر و محاکمه گردیده است.

این فعال ملی آزربایجانی در آخرین مورد ، بهمراه نزدیک به ۱۰۰ نفر پیش از عزیمت به شهرستان کلیبر برای برگزاری مراسم سالانه قلعه بابک دستگیر شده و پس از گذشت بیش از چهل روز بازداشت با تودیع قرار وثیقه ۱۲۰ میلیون ریالی بطور موقت از زندان شهرستان مغان آزاد گردید

عفو بین الملل چندی پیش در بیانیه ای مبسوط خواستار آزادی بی قید و شرط فعالین مدنی آزربایجان شده و خواستار توقف بازداشت های غیر قانونی و شکنجه و اذیت فعالین ملی مدنی از جمله کیومرث اسلامی گردید.