بیانیه تشکیلات‌های سیاسی آزربایجان در رابطه با تغییر نام منطقه دیزمار؛

آزربایجان اقدام استعماری تغییر نام دیزمار را برنمی‌تابد

رژیم فاشیستی و استعمارگر جمهوری اسلامی ایران پس از کشته شدن ابراهیم رئیسی در سانحه شبهه انگیز سقوط هلیکوپتر در جنگل‌های قاراداغ، از رسانه های رسمی خود خبر تصمیم دولت مبنی بر تغییر نام منطقه تاریخی دیزمار آزربایجان به «شهید جمهور» را اعلام کرد.

دیزمار نام محالی تاریخی است در ولایت قاراداغ آزربایجان است. تصمیم گستاخانه به اصطلاح سازمان حفاظت محیط زیست رژیم جمهوری اسلامی در مورد تغییر نام یک منطقه تاریخی آزربایجان خروجی ذهنیت استعمارگر و استبدادی حاکم بر رژیم جمهوری اسلامی است.

این اقدام از این جهت که رژیم در تجاوز به تاریخ و فرهنگ آزربایجان هیچ ابایی ندارد مصداق بارز یک مدیریت استعماری بر آزربایجان است. منطقه ای غنی از مواد معدنی و طبیعت بکر که در صورت دفع استعمار و برقراری حکومت ملی در آزربایجان قابلیت افزایش سطح رفاه مردم بومی، جذب گردشگر و توسعه‌یافتگی سریع را دارد، در حال حاضر چپاول شده و نه تنها منابع ارزشمند آن به تاراج برده می شود بلکه طبیعت بکر آن نیز رفته-رفته تخریب می شود.

تغییر نام یک منطقه وسیع و تاریخی آزربایجان بدون درنظر گرفتن خواست و رضایت مردمان ساکن در آن نیز گواه روشنی بر میزان اهمیت نظر و رای شهروندان آزربایجان برای حاکمیت است. مردمی که انتخابات فرمایشی رژیم را تحریم کرده و به اصطلاح رئیس جمهور و نمایندگان آن نه تنها مشروعیتی در جامعه ندارند بلکه به اندازه ظلم و جوری که بر ایشان متحمل کرده‌اند سهمی قابل توجه از نفرت این مردم را نیز کسب کرده‌اند. به طوریکه بسیاری از مردم یا از کنار این سانحه شبهه انگیز بی تفاوت گذشته و یا حس خرسندی بر دل‌هایشان نشسته است.

تغییر نام دیزمار به نامی کذایی و مضحک توسط جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان از سوی ملت ترک آزربایجان پذیرفته نخواهد شد؛ چنانچه تغییر نامهای شهرها، روستاها، رودها، کوه‌ها و غیره در آزربایجان و سرزمینهای دیگر ملل تحت ستم در ایران توسط رژیم‌های تمرکزگرا و استعمارگر پهلوی و جمهوری اسلامی در صد سال اخیر ناموفق بوده و بهد از این نیز خواهد بود.

در حالی که سانحه شبهه انگیز سقوط هلیکوپتر رئیسی و پوشیده گذاشتن ابعاد پشت پرده آن توسط رژیم، شائبه‌هایی در مورد نزاع کثیف برای تصاحب قدرت در بین جناحهای مافیایی رژیم را در افکار عمومی افزایش داده است، تغییر نام منطقه ای تاریخی در آزربایجان به نامی کذایی و مجعول حجم نارضایتی و بیزاری در مردم آزربایجان را نسبت به رژیم استعمارگر و توتالیتر جمهوری اسلامی ایران بیشتر کرده است.

ما به عنوان سازمان های سیاسی حرکت ملی آزربایجان جنوبی، این اقدام گستاخانه رژیم ایران در تغییر نام دیزمار را محکوم و اعلام می‌کنیم اسامی اصیل تاریخی آزربایجان جعل شده در صد سال اخیر توسط استعمار و فاشیسم تنها با برقراری حکومت ملی آزربایجان مدافع منافع ملی ملت ترک احیا خواهد شد و روند توسعه و رفاه آزربایجان جنوبی و دیگر مناطق ترک نشین ایران با راندن حکومت‌های استعمار و استبداد تمرکزگرا از سرزمین مادری و بازیافتن اعتماد به نفس ملی آغاز خواهد شد.

تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان - دیرنیش

جنبش دانشجویی آزربایجان - آذوح

حزب دمکرات آزربایجان جنوبی-  گآدپ

حزب مرکزی آزربایجان-آ م پ