Güney Azərbaycan Təşkilatlarının İnsan Haqları Quruluşlarına Müraciəti

İran rejimi Güney Azərbaycanlı Türk mədəni fəallara təzyiq və zorakılıq edir!

Azad dünyanın vicdanına müraciət;

Hörmətli insan haqları təşkilatları;

Məlum olduğu kimi, İranda hökmranlıq edən islam rejimi heç bir ümumbəşəri insan haqları dəyər və normalarını tanımır və ölkə daxilində fəaliyyət göstərən siyasi, sivil, mədəni, media, ətraf mühit və bu kimi fəalları hətta öz konstitusiyasında müəyyən edilmiş qanunlara zidd olaraq, zülm və zorakılığa məruz qoyur. Özbaşına həbslər, həbs zamanı fiziki və psixoloji zorakılıq və işgəncələr, məhbusların qanuni hüquqlarından istifadə etmələrinə imkan verilməməsi, məhbusların ailələrinə təzyiqlər İranda adi haldır. Eyni şəkildə həbs olunmayan fəallara təhlükəsizlik orqanlarından zəng edərək təhdid etmək, təhsil və iş hüquqlarını məhdudlaşdırmaq, sərbəst hərəkət və səyahət hüquqlarını məhdudlaşdırmaq, müxtəlif üsullarla, xüsusən də internet məhdudiyyətləri ilə ifadə azadlığını məhdudlaşdırmaq İran İslam Respublikasında repressiv qüvvələrin gündəlik işidir.

İran rejimi xüsusilə milli və dini qruplara qarşı daha çox ayrı-seçkilik, məhdudiyyət, təzyiq və zorakılıq tətbiq edir. Rejimin həbsxanalarındakı fəalların sayı, eləcə də ölkə üzrə tətbiq edilən ölüm hökmləri əyalətlər (ostan) əsasında araşdırıldığında, milli və dini qrupların daha yüksək təzyiq və zorakılığa məruz qaldığı açıq şəkildə görünür.

Güney Azərbaycanda və ümumilikdə İranda Türk əsilli vətəndaşlar da İran İslam rejimi tərəfindən ayrı-seçkiliyə, məhdudiyyətlərə, təzyiqlərə və zorakılığa məruz qalırlar. Bu qeyri-qanuni və qeyri-insani əməllərin ən azı bir əsrlik tarixi olsa da, son aylarda baş verən qanunsuz həbslər və işgəncə dalğası bunun ən bariz göstəricisidir.

İki aydan artıqdır ki, bir çox Güney Azərbaycanlı Türk fəalları heç bir qanuni əsas olmadan həbs edilib, sorğu-sual zamanı fiziki və psixoloji zorakılığa, işgəncələrə məruz qalıb, qanuni hüquqlarından, xüsusən də vəkilə çatım hüququndan məhrum ediliblər. Ayrıca, təhlükəsizlik qüvvələri həmin fəalların ailələrini saxlanılan əzizlərinin durumundan məlumatsız buraxıb, eləcə də, onlara qarşı təhdid və təzyiq tətbiq edirlər.

Son aylarda həbs olunan fəalların adları və həbs tarixləri aşağıda göstərilib:

Murtuza NurMəhəmmədi – 9 sentyabr 2023-cü il

Əmir Hüseyn Ağayi – 12 sentyabr 2023-cü il

Araz İbrahimnejad – 12 sentyabr 2023-cü il

Məhəmməd Rza Müvəhhid – 12 sentyabr 2023-cü il

Əli Babayi – 12 sentyabr 2023-cü il

Cavad Sudbər – 12 sentyabr 2023-cü il

Davud Şiri – 12 sentyabr 2023-cü il

Mehrdad Qadiri – 14 sentyabr 2023-cü il

Hüseyn Azadi – 23 sentyabr 2023-cü il

İbrahim Əvəzzadə – 1 oktyabr 2023-cü il

Nasir Rəzmcu – 1 oktyabr 2023-cü il

Ayat (Yürüş) Mehrəlibəyli - 7 noyabr 2023

Hamid Yeganəpur – 8 noyabr 2023-cü il

Adları çəkilən fəallar hələ də həbsdədirlər və daxil olan məlumat əsasında onların bir çoxunun həbs və dindirilmə zamanı zorakılıq və işgəncələrə məruz qalıb, evlərində və iş yerlərində axtarış aparılıb, şəxsi əşyaları müsadirə edilib. Onların ailələri isə həbsdə olan ailə üzvləri ilə bağlı kifayət qədər məlumat ala bilmədiklərindən hələ də təşviş və iztirab içində gözləyirlər.

Təbii ki, İran rejiminin təzyiqlərinə, zorakılıqlarına və qanunsuz əməllərinə məruz qalan Güney Azərbaycan Türk fəallar sadəcə yuxarıda qeyd olunanlar deyil. Bir çox mədəni fəal təzyiq və zorakılığa məruz qalıb və ədalətsiz cəzalara məhkum edilib. Məsələn, Tehranın Evin həbsxanasında saxlanılan və həbsdə olarkən qanuni hüquqlarından məhrum edilən Azərbaycanlı mədəni fəal Mahmud Ocaqlunun 16 illik həbs cəzası kəsinləşib.

Daha bir acınacaqlısı odur ki, çox təəssüf ki, fars dilli media, eləcə də rejimə müxalif olan siyasi və insan haqları təşkilatları milli qrupların insan haqları məsələlərinə separatçılıq kimi bəzi etiketlərlə yanaşır və onların xəbərlərini boykot edirlər. Bu vəziyyət, yumşaq desək, əslində İran rejiminin müxaliflərinə qarşı repressiya işini asanlaşdırır.

Biz, bu məktubu imzalayan təşkilatlar olaraq, İran rejiminin qeyri-qanuni ayrı-seçkilik, məhdudiyyətlər, təzyiq, həbs, zorakılıq və işgəncə tətbiqlərini şiddətlə pisləyirik; İranda insan haqlarının pozulması, o cümlədən milli və dini qruplara qarşı geniş vüsət alan pozuntuların azad dünyanın vicdanına çatdırılmasında sizdən, xüsusilə də siz, hörmətli insan haqları təşkilatlarından xahiş və ümid edirik.

Ümid edirik ki, sizin yardım və dəstəyinizlə azad dünyanın vicdanı İranda baş verən haqsızlıq və qanunsuzluqlara biganə qalmayacaq, etiraz səslərinin yüksəlməsi xalqımızın iztirablarının bir az da olsa azalmasına səbəb olacaq.

Çox sağ olun

Yaşasın azadlıq və ədalət

Alıcı quruluşlar:

Amnesty International

human Rights Watch

İmza:

Azərbaycan Mərkəz Partiyası - AMP

Azərbaycan Milli Dirəniş Təşkilatı - Dirəniş

Azərbaycan Öyrənci Hərəkəti - AZOH

Güney Azərbaycan Demokrat Partisi

17/11/2023

******************************************************

Appeal of South Azerbaijani Organisations to Human Rights Organisations

The Iranian regime applies pressure and coercion to South Azerbaijani Turk activists!

We appeal to the conscience of the free world;

Dear human rights organizations;

It is known that the Islamic regime in Iran disregards universal human rights values and norms. The regime subjects political, cultural, media, environmental, and other activists in the country to pressure and coercion in accordance with its own laws. Arbitrary arrests, physical and psychological torture during detention, failure to use the legal rights of detainees, and pressure on the families of detainees are widespread practices in Iran.

The regime particularly applies more intricacies, restrictions, pressure, and coercion to ethnic and religious groups. The number of activists in regime prisons, as well as the execution decisions applied in the country, reveals a higher level of pressure and coercion on ethnic and religious groups when examined based on provinces (ostans).

Southern Azerbaijanis and Iranian citizens of Turkic origin, in general, are also affected as one of the groups to which the Iranian Islamic regime shows favoritism, imposes restrictions, pressure, and coercion. The wave of illegal arrests and torture that occurred in the past months, without any legal basis or justification, is a clear example of these unlawful and inhumane practices.

For more than two months, numerous South Azerbaijani Turkic activists have been arrested without any legal basis, subjected to physical and psychological torture during detention or questioning, deprived of legal representation, and most importantly, denied their legal rights. Their families are informed that they have been subjected to arbitrary measures and pressure.

The names and arrest dates of activists detained in recent months are as follows:

- Morteza Nour Mohammadi – September 9, 2023

- Amir Hossein Aghayi – September 12, 2023

- Araz Ebrahim Nezhad – September 12, 2023

- Mohammad Reza Movahhed – September 12, 2023

- Ali Babayi – September 12, 2023

- Javad Soudbar – September 12, 2023

- Davoud Shiri – September 12, 2023

- Mehrdad Gaderi – September 14, 2023

- Hossein Azadi – September 23, 2023

- Ebrahim Avazzadeh – October 1, 2023

- Naser Razmjou – October 1, 2023

- Ayat (Yurush) MerAlibeyglou - November 7, 2023

- Hamed Yegane Pour – November 8, 2023

The arrested activists are still in custody, and according to the information received, many of them have been subjected to violence and torture during arrest and questioning. Their homes and workplaces have been searched, and personal belongings have been confiscated. However, their families have not been able to obtain sufficient information about the detained family members and are anxiously waiting.

Of course, the South Azerbaijani Turk activists who were exposed to the pressure, violence and illegal practices of the Iranian regime are not the only ones mentioned above. Many activists have been subjected to pressure and violence and were sentenced to unfair punishments. For example, the 16-year prison sentence of Azerbaijani civil activist Mahmoud Ocaqlou, who is detained in Tehran's Evin prison has been finalized, while he has been deprived of his legal rights during the detention.

It is also regrettable that the Persian media, which opposes the regime, as well as political and human rights organizations, have adopted an interesting approach by treating the human rights issues of ethnic groups with some biases and boycotting their news. This situation indirectly aids the implementation of these unlawful practices by making it easier for the Iranian regime to carry them out.

We, as the organizations signing this letter, strongly condemn the illegal discrimination, restrictions, pressure, arrest, coercion, and torture practices of the Iranian regime.

We specifically request and hope for assistance from respected human rights organizations to bring widespread human rights abuses, especially those applied to ethnic and religious groups in Iran, to the attention of the conscience of the free world.

We hope that with your help and support, the conscience of the free world will not remain indifferent to the rising voices of protest against oppression and lawlessness in Iran, and these voices will contribute to alleviating the suffering of our people, at least to some extent.

Thank you very much.

Long live freedom and justice!

receiver organisation:

Amnesty International

human Rights Watch

Signed by:

Central Party of Azerbaijan

Democratic Party of South Azerbaijan - GADP

National Resistance Organization of Azerbaijan - Direniş

Student Movement of Azerbaijan - AZOH

17/11/2023

************************************************

نامه سازمان های سیاسی آزربایجان جنوبی به سازمانهای حقوق بشری

رژیم ایران فعالان مدنی تورک آزربایجان جنوبی را تحت فشار و خشونت قرار می‌دهد!

وجدان‌های آزاد جهان؛

سازمان‌های محترم حقوق بشر؛

همانطور که بر همه گان معلوم است، رژیم اسلامی حاکم بر ایران هیچ ارزش و هنجار جهانی حقوق بشری را به رسمیت نمی‌شناسد و فعالان سیاسی، مدنی، فرهنگی، رسانه‌ای، محیط زیستی را که در داخل کشور فعالیت می‌کنند، حتی بر خلاف قوانین خود در معرض ظلم و خشونت قرار می‌دهد. دستگیری خودسرانه، خشونت‌های شکنجه های جسمی و روانی در حین دستگیری، اجازه ندادن به زندانیان برای استفاده از حقوق قانونی‌شان و تحت فشار قرار دادن خانواده‌های زندانیان از اقدامات رایج در ایران است. همچنین فعالانی که به طور مستقیم از سوی نیروهای امنیتی رژیم دستگیر نمی‌شوند، از طریق تماس‌های تلفنی تهدیدآمیز، تحدید حقوق تحصیلی و کاری، تحدید حق تردد و مسافرت آزاد، محدود شدن آزادی بیان آن‌ها با روش‌های مختلف به ویژه محدودیت‌های دسترسی به اینترنت روبرو می‌شوند.

رژیم ایران تبعیض، محدودیت ها، ظلم و خشونت را به ویژه در مورد گروه‌های ملیتی و مذهبی اعمال می‌کند. وقتی تعداد فعالان در زندان‌های رژیم و نیز مجازات‌های اعدام در سراسر کشور به صورت استانی بررسی می‌شود، به وضوح مشاهده می‌شود که گروه‌های ملیتی و مذهبی در معرض سطوح بالاتری از ظلم و خشونت قرار دارند.

شهروندان تورک‌تبار در آزربایجان جنوبی و سایر مناطق ایران نیز در معرض تبعیض، محدودیت‌ها، سرکوب و خشونت رژیم اسلامی ایران هستند. اگرچه این رویکرد غیرقانونی و غیرانسانی حکومت مرکزی بر علیه آزربایجان حداقل یک قرن سابقه دارد، اما موج دستگیری‌ها و شکنجه‌های غیرقانونی فعالین آزربایجانی توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر بارزترین سند سرکوب سیستماتیک فعلی در آزربایجان است.

بیش از دو ماه است که بیش از ده تن فعالین تورک آزربایجان جنوبی بدون هیچ دلیل و مبنای قانونی بازداشت شده و در طول بازجویی در بازداشتگاه نیروهای امنیتی رژیم تحت شکنجه‌های جسمی و روحی قرار دارند. این فعالین در طول بازجویی از حقوق قانونی خود به ویژه از حقوق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم شده‌اند. نیروهای امنیتی رژیم با محروم کردن فعالین بازداشتی از حق تماس و ملاقات با خانواده‌شان به طور مستقیم خانواده‌های فعالین آزربایجانی را با بی‌خبر گذاشتن از وضعیت عزیزانشان مورد فشار روحی شدیدی قرار می‌دهند.

اسامی و تاریخ بازداشت فعالان بازداشت‌شده در ماه‌های اخیر به شرح زیر است:

مرتضی نورمحمدی – ۱۸ شهریور ۱۴۰۲

امیرحسین آقایی – ۲۱ شهریور ۱۴۰۲

آراز ابراهیم نژاد – ۲۱ شهریور ۱۴۰۲

محمدرضا موحد – ۲۱ شهریور ۱۴۰۲

علی بابایی – ۲۱ شهریور ۱۴۰۲

جواد سودبر – ۲۱ شهریور ۱۴۰۲

داوود شیری – ۲۱ شهریور ۱۴۰۲

مهرداد قادری – ۲۳ شهریور ۱۴۰۲

حسین آزادی – ۳۰ شهریور ۱۴۰۲

ابراهیم عوض زاده – ۹ مهر ۱۴۰۲

ناصر رزمجو – ۹ مهر ۱۴۰۲

آیت (یوروش) مرعلی بیگلو - ۱۶ آبان ۱۴۰۲

حامد یگانه‌پور – ۱۷ آبان ۱۴۰۲

فعالانی که اسامی آن‌ها ذکر شد همچنان در بازداشت هستند و بر اساس اطلاعات دریافتی بسیاری از آن‌ها در حین دستگیری و بازجویی مورد خشونت و شکنجه قرار گرفته و می‌گیرند و منازل و محل کار آن‌ها با یورش‌های متعدد نیروهای اطلاعاتی تفتیش و وسایل شخصی آن‌ها ضبط شده است. از سوی دیگر، خانواده‌های آن‌ها همچنان در اضطراب و نگرانی از وضعیت عزیزان بازداشت شده‌شان به سر می‌برند، زیرا نتوانسته‌اند اطلاعات کافی در مورد وضعیت سلامتی اعضای بازداشت شده خانواده خود به دست آورند.

البته فعالان تورک آزربایجان جنوبی که در معرض فشار، خشونت و اعمال غیرقانونی رژیم ایران قرار گرفتند، تنها کسانی نیستند که در بالا ذکر شد و بسیاری دیگر از فعالان تحت فشار و مورد خشونت ارگان های رژیم قرار گرفتنه و به مجازات های ناعادلانه محکوم شدنده اند. به عنوان مثال، حکم 16 سال زندان محمود اوجاقلو، فعال مدنی آزربایجانی که در زندان اوین تهران محبوس و از حقوق قانونی خود محروم شده بود، قطعی شده است.

نکته قابل تامل دیگر اینکه، متاسفانه رسانه‌های فارسی و همچنین سازمان‌های سیاسی و حقوق بشری که خود را سازمان های سراسری ایران می نامند با برچسب‌هایی مانند تجزیه‌طلبی از پرداختن به مسائل حقوق بشری ملل تحت ستم در ایران اجتناب می کنند و اخبار آن‌ها را بایکوت می‌کنند. این رویکرد رسانه‌های و سازمان‌های سیاسی و حقوق بشری فارسی زبان، در خوشبینانه‌ترین حالت کار رژیم برای سرکوب مخالفانش را آسان می‌کند.

ما به عنوان سازمان‌های امضا کننده این نامه، اعمال غیرقانونی و مغایر با حقوق بشر رژیم ایران از جمله تبعیض، محدودیت، سرکوب، بازداشت، خشونت و شکنجه را به شدت محکوم می‌کنیم و امیدواریم که شما به ویژه سازمان‌های محترم حقوق بشر ما را در اطلاع‌رسانی به وجدانهای آزاد جهان در مورد نقض حقوق بشر در ایران از جمله نقض گسترده گروه‌های ملی و مذهبی یاری نمایید.

امیدواریم با یاری و همراهی شما وجدان جهان آزاده نسبت به بی‌عدالتی‌ها و بی‌قانونی‌های در حال وقوع در ایران بی‌تفاوت نمانند و صدای بلند اعتراض باعث شود که اندکی از رنج مردم ما کاسته شود.

متشکریم

زنده باد آزادی و عدالت

سازمانهای گیرنده:

Amnesty International

Human Rights Watch

امضا:

تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان – دیرنیش

جنبش دانشجویی آزربایجان – آزوح

حزب دمکرات آزربایجان جنوبی – گآدپ

حزب مرکز آزربایجان