🔸مسلما 19 فروردین 1374 مسئولی از رژیم جمهوری اسلامی ایران گمان نمی برد انتشار یک پرسشنامه در سطح شهر تهران 2 ماه بعد زمینه ساز یکی از مهمترین وقایع تاریخ حرکت ملی آذربایجان جنوبی گردد.

🔸مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پرسشنامه ای زیر عنوان فاصله ی اجتماعی (طرح فاصله اجتماعی شماره 59) در مناطق بیست گانه ی پرجمعیت ترین شهر ترک نشین ایران (تهران) پخش می کند و در 11 سوال، راسیسم را به آشکارترین شکل ممکن به نمایش می گذارد:

۱-اگر روزی قصد ازدواج داشته باشید، آیا حاضرید با یک فرد ترک ازدواج کنید؟

2- چنانچه فرزند دختری داشته باشید و روزی بخواهد ازدواج کند، آیا حاضرید او را به یک مرد ترک بدهید؟

3- برای شرکت در بعضی از مراسم خاص مثل عاشورا و تاسوعا آیا حاضرید در مجالس یا دسته جات ترکها شرکت کنید؟

4- اگر بخواهید خانه ای بگیرید و ببینید که همسایه دیوار به دیوار یا آپارتمان مجاور شما ترک هستند، آیا حاضرید در مراسم آنها شرکت کنید؟

5- آیا حاضرید با فردی ترک در اتاق همکار باشید؟

6- آیا حاضرید در محله ای که اکثریت آنها ترک هستند، مسکن بگیرید؟

7- آیا حاضرید در شهری ترک زبان زندگی کنید؟

8- آیا حاضرید با فردی ترک رفت و آمد داشته باشید، او را به خانه خود مهمان کنید و یا به خانه آنها بروید؟

......

🔸و شد آنچه که باید می شد!

دانشگاه و دانشجوی تورک به فریاد آمد و نقطه ی عطفی در تاریخ این دیار رقم زد. دانشجوی آذربایجانی نشان داد برای ملتش و به خاطر این خاک خواهد جنگید و مبارزه با استبداد و استعمار را هیچ گاه فراموش نخواهد کرد. همچنانکه در 85 نیز پرچمدار حرکت شد و نشان داد اگر بخواهد، می تواند.

🔸این روزها نیز در رژیم ایران روزها بر همان منوال صد سال گذشته می گذرد. بازداشتها هست، شکنجه ها زیاد، احکام حبس فراوان، ظلم تا نهایت. اورموگولو در تنفس مصنوعی است، سرمایه ی خاک و معدن به تاراج می رود، و فارسستان آباد می شود. اینجا، آذربایجان همچنان مظلوم است. سالهای سال، مظلوم است.

🔸ماهها و سالها گذشته، اما علیرغم همه ی فشارها و تهدیدها و دستگیریها، نسل جدید دانشجوی آذربایجان مانند ققنوس از خاکستر خود بلند شده و هر وقت که اراده کرده، به میدان آمده است. از تظاهرات علیه تروریسم در غرب آزربایجان تا اعتراضات خیابانی علیه خشکانده شدن عمدی اورموگولو، حضور در میادین ورزشی و اجتماعی و برافراشتن پلاکاردها تا برگزاری دهها سمینار و مراسم دانشجویی و انتشار روزافزون نشریات از آینده ی شیرین این جنبش خبر می دهند.

🔸قیام 1374 دانشگاههای آذربایجان و وقایع 1375 نسلی را تربیت کرد و دانش آموزان آن زمان، بعدها قیام 1385 را تدارک دیدند. و این پروسه توانسته خود را ادامه دهد و نهضت ادامه یابد.

این بار سومین نسل دانشجوی آذربایجان، به پا خواسته است. و این قدرت ماست.

گوج، بیرلیکده دیر...