آذوح: قریب به دو هفته است که با اعتراضات گسترده سراسری در جغرافیای ایران روبرو هستیم. در این دو هفته تحولات، شعارها و طیف بندی های جامعه کاملاً نشان داد که نوع، شیوه و مطالبات این اعتراضات با این گسترده‌گی جغرافیای با اعتراضات پیشین متفاوت بوده و این بار زنان و جوانان پیشرو تحولات بوده و اعتراضات به حالت شبانه و محله محور شکل می گیرد. در این بین آذربایجان با تقدیم فرزندان عزیز خود در این مبارزه علی الخصوص حدیث نجفی به حدیث مبارزان راه آزادی معنای والاتری بخشید .

🔹اینک مردم به تنگ آمده، جوانان و بویژه دختران و زنان پیشرو که هیچ آینده‌ای با این نظام سیاسی در این کشور برایشان متصور نیست صدای اعتراض شان را بلند کرده‌اند و برای این اعتراضات در طول دو هفته گذشته هزینه‌های سنگینی پرداخته‌اند. دو نمونهء مهسا امینی که با شکنجه مامورین گشت ارشاد به قتل رسید و جرقهء فوران اعتراضات اخیر شد و حدیث نجفی که با گلوله‌های جنگی ماموران دژخیم در اعتراضات خیابانی جانش را باخت و دیگر قربانیان بی‌شمار این اعتراضات راه بی‌بازگشت اعتراضات عمومی علیه رژیم ددمنش حاکم را هموار کرده است.

🔹همه ما می دانیم که در چهل سال و اندی از عمر دیکتاتوری ولایت مطلقه فقیه و دستگاه جبار جمهوری اسلامی سرکوب شکنجه، اعتراف گیریهای قهرآمیز و اعدام‌ها پاسخ همه مطالبات دمکراتیک و آزادیخواهانه بوده است. باتوم، گاز اشک آور، بازداشت، اخراج از کار و پلمپ محل کسب و کار پاسخ مطالبات صنفی از گارکران گرفته تا معلمان و بازنشته‌گان بوده است. زنان، اساتید دانشگاه‌ها، هنرمندان، معلمان و کارمندان برخلاف روحانیون، پاسداران، اطلاعاتی ها و مداحان در پایین ترین طبقات اقتصادی و اجتماعی بوده‌اند.

🔹همه می دانیم برای ساختن جامعه‌ای آزاد و دمکراتیک، عاری از هرگونه تبعیض ملی، دینی، صنفی، جنسی، طبقاتی و امثالهم امروز به یک همبستگی سراسری برای تداوم اعتراضات و اعتصابات دانشگاهی و صنفی نیاز داریم. در غیر این صورت چه بسا عمر این رژیم دیو صفت طولانی تر شده و ثروت‌های مادی و معنوی همه‌مان هر چه بیشتر تاراج خواهد شد.

🔹اینک زمان برای تصفیه حساب مردم با رژیم قرون وسطایی جمهوری اسلامی فرارسیده است. اعتراضات گسترده برای برکناری جمهوری اسلامی هر روز دامنهء بیشتری به خود می‌گیرد. بسیار روشن است که گسترش اعتراضات میدانی در تمامی ایالت‌ها، شهرها و روستاهای کشور نیروی سرکوب رژیم را زمین‌گیر کرده و توان مانور سرکوب بیشتر را از این رژیم گرفته است. اینک دقیقا در چنین برهه‌ای از تاریخ و حتی دقیقتر در چنین روزها و هفته‌هایی از تاریخ بسر می‌بریم. روزها و هفته‌هایی که مشارکت همگانی در این اعتراضات و گسترش دامنهء آن می‌تواند تومار این رژیم مستبد و ارتجاعی را درهم بکوبد و چشم انداز یک زندگی بهتر را رقم بزند.

🔹بدین وسیله ما، تشکل‌های مدنی و سیاسی آذربایجان ضمن همراهی با دیگر تشکل‌های مدنی و سیاسی در ایران، از هم وطنانمان می خواهیم روز شنبه ۹ مهر را به روز اعتراض عمومی تبدیل کرده و با صفوف فشرده و تمامی توان در شهرهای آزربایجان، تمامی مناطق ترک نشین از آستارا تا همدان و دیگر شهرهای ایران به اعتراض عمومی علیه رژیم بپیوندند.

🔹در عین حال ما اعتصابات کارگران، معلمین، بازاریان و دیگر اقشار زحمت کش را مکملی تعیین کننده برای پیشرفت مبارزات مردمی در شرایط کنونی می‌دانیم و آن‌ها را به اعتصاب و اعتراض عمومی دعوت می‌کنیم.

🔷تشکل‌های امضاء کننده:

🔹مرکز مطالعاتی تبریز

🔹اتحاد دمکراتیک آذربایجان – بیرلیک

🔹تشکیلات مقاومت ملی آذربایجان

🔹جنبش دانشجویی آذربایجان – آذوح

🔹حزب دمکرات آذربایجان جنوبی

🔹حزب مرکزی آذربایجان

۸ مهر ۱۴۰۱