آذوح: فعالان ملی اردبیلی شب گذشته در ادامه اعتراضات میدانی به نقض حقوق زندانیان سیاسی و در جهت حمایت از خواسته عباس لسانی و دیگر زندانیان سیاسی تورک که خواهان توقف انتقال محکومین جرایم خطرناک ( اراذل و اوباش ) به بندهای سیاسی-امنیتی هستند مجددا با دیوار گرافی و دیوار نویسی‌ها حمایت خود از عباس لسانی و یوسف کاری و اعتراضشان به نقض حقوق زندانیان سیاسی را اعلام کردند.

بر روی دیوارها نوشته شده:

« رئیس قوه ناقض حقوق زندانیان آذربایجانی دم از حقوق مردم نزند »

« انتخابات در تهران - اعتصاب در آذربایجان »

« از عباس لسانی و کسانی که دوستشان داریم محافظت می‌کنیم.

https://t.me/AZOH_qrupu/4711