تشکیلاتلانما و انتقادلار‌، آزنیوز تی وی پروقرامیندا دانیشیلدی

سایین ماحمود بیلگین

سایین صالح کامرانی

سایین امیر مردانی

ANT ایله موصاحیبه

https://t.me/AZOH_qrupu/20656