با توجه به تعطیلی بلند مدت دانشگاه و عدم حضور دانشجویان در دانشگاه، معاونت فرهنگی-اجتماعی و دیگر بخش‌های دانشگاه از فرصت استفاده کرده و فشار حداکثری را بر فعالین دانشجویی اعمال می‌نمایند.

دو کانون "شعر و ادب" و "فرهنگ و اندیشه" دانشگاه شهید مدنی آذربایجان از سالیان قبل تا به کنون جزو فعال‌ترین کانون‌ها بوده و در نظرسنجی‌هایی که در چندی از کانال‌های دانشجویی با عنوان محبوب‌ترین و فعال‌ترین کانون میان دانشجویان قرار گرفته بود، رتبه نخست را به دست آورده است.

اما متأسفانه معاونت فرهنگی همیشه با بهانه‌های مختلف و مانع تراشی‌های گوناگون همیشه به برنامه‌های این کانون‌ها، سنگ‌اندازی کرده است.

این بار نیز در اقدامی بسیار عجیب، شورای اقامه نماز دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در تصمیمی اذعان داشته است که دفتر کانون‌های "شعر وادب" و "فرهنگ و اندیشه" ( که در ورودی دانشکده ادبیات در سمت چپ لابی دانشکده قرار گرفته است) را می خواهد تبدیل به نمازخانه کند؛ در صورتی که در طبقه اول این دانشکده نمازخانه‌ای برای برادران و خواهران تعبیه شده است و لزومی به ایجاد نمازخانه جدید در این دانشکده وجود ندارد.

از آنجایی که به گفته "آقایان" و "احکام اسلامی" نماز خواندن در مکانی غصبی، باطل است؛ بدون شک نماز خواندن در دفتر غصب شده این کانون‌ها نیز باطل خواهد بود.

دبیر کانون فرهنگ و اندیشه، ۵ مرداد با حضور در دانشگاه و دیدار با کارشناس کانون‌ها، معاون فرهنگی-اجتماعی و رئیس دانشگاه؛ خواستار عدم انتقال دفتر کانون به جای دیگر شده است. اما با خواسته وی مخالفت شده و گفته شده است که قرار است دفتر کانون به مرکز بهداشت واقع در لابی دانشکده ادبیات انتقال داده شود.

در آخر، شورای مرکزی این دو کانون قاطعانه اعلام می‌کند به هیچ وجه حاضر به تغییر مکان دفتر خود نمی‌باشد.