آذوح: روز یکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۹، شعبه‌ی ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان‌غربی بدون برگزاری جلسه‌ی دادگاه، رای نهایی پرونده‌ی فعالان رسانه‌ای ماکو را صادر کرد.

قاضی علیپور و قاضی ابراهیمی اعتراض به حکم یک سال زندان یاور سلطانی مدیرمسئول ماکوتایمز و فرید محمدنژاد ادمین صفحه‌ی یوردتی‌وی را وارد ندانسته و رای اولیه را پس از اصلاح تایید کردند.

در بخشی از رای صادره آمده است: "دادگاه تجدیدنظر دو ثلث مجازات مقرر در دادنامه مارالذکر را بمدت دو سال تعلیق می‌نمايد؛ ضمنا هر گاه تجديدنظرخواه از تاريخ صدور قرار تا پايان مدت تعلیق مرتکب موضوع ماده 54 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 گردد قرار تعلیق لغو و اجرا خواهد."

بدین ترتیب یاور سلطانی و فرید محمدنژاد با رای قطعی دادگاه برای سپری کردن ۴ ماه از دوران محکومیت‌شان روانه‌ی زندان خواهند شد و مابقی ۸ ماه از مدت محکومیتشان به مدت دو سال تعلیق خواهد بود.

پیشتر قاضی عرفانی علمداری این دو فعال رسانه‌ای شهر ماکو را به اتهام (ماده ۵۱۲ ق.‌م‌.ا)دعوت به کشتار با هدف بر هم زدن امنیت کشور به یکسال زندان محکوم کرده بود.

________________

یاور سلطانی مدیرمسئول ماکوتایمز تیرماه امسال با انتشار ویدئویی در صفحه‌ی اینستاگرام ماکوتایمز با اشاره به برداشته شدن مجسمه‌های شخصیت‌های نژادپرستانه در دیگر مناطق جهان همزمان با کشته شدن جورج فلوید در آمریکا، آرزو کرده بود دیگر مجسمه‌ی ابوقاسم فردوسی شاعر قرن چهارم هجری به میدان هفته فلکه‌سی بازنگردد.

آقای سلطانی به دو بیت شعر فردوسی که مضامین زن‌ستیزانه و نژادپرستاته دارند استناد کرده بود:

"زن و اژدها هر دو در خاک به، جهان پاک از این هر دو ناپاک به"

"به صد ترک بیچاره بدنژاد

که نام پدرانشان ندارند یاد"

همچنین اتهام آقای محمدنژاد انتشار فیلمی در مورد مجسمه‌ی فردوسی و نیز فیلمی دیگر در مورد اراضی متصرفه در منطقه‌ی آواجیق، در صفحه‌ی یورد تی‌وی عنوان شده بود که آقای محمدنژاد مسئولیت آن را بر عهده دارد.

پس از انتشار این ویدئوها یاور سلطانی و فریدمحمدنژاد به ترتیب با شکایت سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی مواجه شده بودند.

افزودنیست آقای سلطانی پس از دستگیری توسط اطلاعات سپاه مدت دو روز را در زندان مرکزی ماکو سپری و سپس تا زمان برگزاری دادگاه با تعیین وثیقه و با قرار تعویق دادستانی انقلاب ماکو مبنی بر محرومیت از فعالیت در فضای مجازی، بطور موقت از زندان آزاد شده بود.