آذوح: رضا زارعی فعال ملی آزربایجانی در تاریخ ۹ دی ماه سال ۱۳۹۸ با پایان دوره محکومیت خود از زندان تبریز آزاد گردید.

آقای زارعی پیشتر توسط شعبه اول دادگاه تبریز به اتهام “تخریب تابلوهای مغازه های اشخاص حقیقی و فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشکیل گروه و دسته به منظور بر هم زدن امنیت و اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی کشور” به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود و این حکم در مرحله تجدید نظر به ۹۱ روز حبس تعزیری تقلیل یافته بود.

این فعال ملی آزربایجانی ۳۰ مهر ماه ۹۸ در مراجعه به شعبه ۱۱ اجرای احکام دادسرای تبریز توسط ضابطین قضایی بازاداشت و جهت تحمل محکومیت خود با زندان تبریز منتقل شده بود.

گفتنی است رضا زارعی، درتاریخ ۲۵ مهر ۱۳۹۷ در تبریز توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه تروریستی پاسداران رژیم ایران دستگیر و پس از ۱۷ روز بازداشت در اداره اطلاعات و ۳ روز حبس در زندان مرکزی تبریز با وثیقه ۵۰ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شده بود