پیام امیر مردانی-سخنگوی تشکیلات «آذوح» به مناسبت سالگرد تاسیس حکومت ملی آزربایجان در ۲۱آذر سال ۱۳۲۴

https://t.me/AZOH_qrupu/22673