عملیات نظامی قهرمانانه ارتش تورک تورکیه به مواضع فاشیستهای راسیست تروریست ضد تورک و ضد عرب و ضد بشر کورت

روز گذشته شاهد عملیات موسوم به «باریش پیناری Barış Pinarı» (چشمۀ صلح) و هجوم افتخارآمیز ارتش آزادیبخش تورک تورکیه به شمال سوریه، جایی که توسط فاشیستهای تروریست ضد تورک و ضد عرب کورت موسوم به ی. پ. گ. YPG (شاخۀ سوری فاشیسم تروریست کوردی ضد تورک، ضد عرب و ضدبشر پ. ک.ک. PKK) با نسل کشی و تاراندن میلیونها تورکمان (تورک آزربایجانی بومی سوریه و عراق) و عرب توسط تروریستهای فاشیست اشغالگر ضد بشر کورت اشغال شده است، بودیم. پیداست که عملیات نظامی ترکیه در سوریه بر خلاف ادعای رسانه های مغرض فارسی زبان که در پروپاگاندای خود جار می زنند، نه علیه ملت کورت، بلکه علیه مواضع سازمان تروریستی ی پ گ / پ ک ک در شمال سوریه، یعنی علیه فاشیسم راسیست تروریست توسعه طلب ضد تورک، ضد عرب و ضد انسان صلیبی کورت است که «کریدور تروریستی کوردی» بین دو کشور همسایه تورکیه و سوریه ایجاد کرده اند. حتی کورتهای غیرتروریست از این اقدام قهرمانانۀ تورکیه راضی و خشنود هستند. دولت تورکیه همان دولتی است که در زمان بروز فاجعه انسانی در سوریه توسط رژیم ضدبشر بشار اسد و حامیان سرسختش روسیه و ایران، 4 میلیون آواره سوری (اعم از عرب و تورکمان و کورت) را با مهربانی و انسان دوستی در تورکیه پناه داده است. جالب این که حداقل نیم میلیون (500 هزار نفر) از این 4 میلیون نفر پناهنده سوری، کورت سوری هستند. دولت تورکیه برای این پناهندگان کارت خرید مواد غذایی به صورت رایگان و مسکن و انواع و اقسام تسهیلات رفاهی تهیه کرده است، به طوری که تورکهای خود تورکیه از این که دولت رجب طیب اردوغان این همه به این پناهندگان رسیدگی می کنند، شاکی هستند. سوال اینجاست کدام کشور مدعی بشردوستی غربی و غیر غربی، این حجم از پناهندگان سوری را چنین انسان دوستانه در خود جای داده و چنین انسان دوستانه به آنها رسیدگی کرده است و می کند؟ پاسخ منفی است. تا جایی که می دانیم سهم ایران که یکی از بازیگران اصلی در بحران سوریه بوده است که به منظور نگه داشتن فاشیست ضد بشری چون بشار اسد در قدرت، دستش همراه با روسیه به خون حدود یک میلیون انسان مظلوم آغشته است، در قبول این پناهندگان مظلوم سوری صفر بوده و هست. آری صد سال است دولت ایران (پهلوی و جمهوری اسلامی) از عراق و سوریه پناهنده قبول کرده است: فقط کورتها و آنها را مغرضانه و از روی برنامه و طرح ضد تورک و ضد آزربایجانی فقط در یک استان جای داده است: آزربایجان غربی. پناهندگان کورت که در این صد سال دسته دسته به آزربایجان غربی آمدند، هرگز به سوریه و عراق برنگشتند و هم اکنون ادعای مالکیت کل آزربایجان غربی را دارند و هر روز شیطنتی در جهت آزار و اذیت و ترور تورکهای بومی آزربایجان انجام می دهند تا تورکهای بومی آزربایجان را از سرزمین آبا و اجدادیشان بتارانند و مرز بین آزربایجان و تورکیه را قطع کنند: این هم هدف اصلی و غایی رژیمهای فاشیست ضد تورک و ضد آزربایجان پهلوی و جمهوری اسلامی ایران از قبول آوارگان کورت و اسکان آنها در آزربایجان غربی در طول سدۀ اخیر بوده و هست. دولت تورکیه مثل هر دولت دیگر قدرت گیری دشمنان ملت تورک را در طول نوار مرزی خودش هرگز تحمل نمی کند. چون همسایگی کورتهای تروریست سوریه با کورتهای تروریست تورکیه به معنی اتحاد آنها و افزایش مطلق ناامنی در مرزهای تورکیه است، از سوی دیگر کورتهای تروریست سوریه با نسل کشی تورکمنها و عربها در طول نوار مرزی طویل سوریه با تورکیه و اشغال این نوار مرزی «به بهانۀ مبارزه با داعش» ارتباط زمینی تورکیه را با جهان عرب از طریق سوریه به کلی قطع کرده اند و این چیزی نیست که هیچ کشور قدرتمندی تحمل آن را داشته باشد. قبل از بروز فاجعه انسانی در سوریه کشور تورکیه با کشور سوریه هم مرز و همسایه بود و انواع و اقسام ماشینها از مرز دو کشور آزادانه به خاک همدیگر تردد می کردند، ولی اکنون کشور تورکیه با فاشیستهای راسیست ضد تورک و ضد تورکیه کورت سوری همسایه است و این تروریستهای ضد تورک و ضد تورکیه عملا ارتباط زمینی تورکیه با سوریه را قطع کرده اند. امیدواریم که این نکته بسیار مهم را خواننده منصف عمیقا درک کند. در زمانی جمهوری اسلامی ایران به داعش و بعد به کورتهای مخالفش در عراق هشدار داده و می دهد که اگر به 30 کیلومتری مرز ایران نزدیک شوند، بی درنگ آنها را با موشک خواهدزد و همین کار را هم بارها کرده است، چه طور تورکیه حق ندارد که از مرزهای خود در برابر فاشیستهای راسیست تروریست ضد تورک و ضد تورکیه جانی کورت دفاع کند؟ پانفارسهای فاشیست کورت پرست باید جواب دهند.

باری، دولت تورکیه با عملیات «باریش پیناری Barış Pinarı» (چشمۀ صلح) اهداف استراتژیک موثر و ممتاز بشردوستانۀ خود را دنبال می کند: هم از تجمع و اتحاد فاشیستهای راسیست تروریست ضد تورک و ضد تورکیه، ضد عرب و ضد بشر کورت در کل نوار مرزی خودش با سوریه جلوگیری می کند؛ هم مرز زمینی خودش با سوریه را باز می کند و هم قصد دارد حدود 2 میلیون پناهنده جنگی سوری ساکن در تورکیه را در این نوار حائل به طول 480 کیلومتر و عرض 30 کیلومتر جا دهد. البته باید خاطرنشان کنیم که این نوار مرزی حائل امن به هیچ وجه سرزمین آبا و اجدادی کورتها نبوده و نیست، بلکه کورتهای سیاس و فرصت طلب تروریست، با کمک امریکا و قدرتهای صلیبی دیگر، با نسل کشی تورکمانان و مخصوصا عربهای سوری بومی این منطقه مرزی وسیع را در سالهای اخیر روستا به روستا و شهر به شهر با نسل کشی و تارندن میلیونها انسان عرب و تورک سوری بومی به صورت نظامی و غیرقانونی و قهرآمیز اشغال کرده اند و آنجا را به مقر عملیات ناجوانمردانه تروریستی علیه ملت مظلوم تورک تورکیه بدل کرده اند.

آشوب و خلجان و ولوله عملیات قهرمانانه تورکیه در دل و جان و روح و روان فاشیسم ضد تورک راسیست فارس  

آنچه در این میان برای ما فعالان حرکت ملی آزربایجان، یعنی حرکت آزادیبخش، استقلال طلب، ضد استعماری، ضد فاشیسم، ضد راسیسم فارس ایران در آزربایجان جنوبی شایان توجه و دقت فراوان است، آشوب، خلجان و ولوله ای است که از این حملۀ جانانه ضد تروریستی و ضد فاشیستی تورکیه، به جان و روح و روان فاشیسم راسیست راست و چپ فارس ایران، اعم از فارسهای ضد تورک، ضد تورکیه، ضد آزربایجان، ضد عرب و ضد بشر و مانقورتهای فاشیست راسیست ملل غیرفارس مخصوصا مانقورتهای راست و چپ خود ملت تورک افتاده است. فاشیسم فارس چه آن بخش که در پوشش عوام فریب جمهوری اسلامی ایران پروژۀ صلیبی ضدبشری ضد تورک و ضد عرب پانفارسیسم صلیبی پارسی- کوردی را پیش می برند و چه اوپوزیسیون قلابی راستی و چپی این حاکمیت ضدبشری، همه با هم و به قول خمینی شیطان قائد اعظم پانفارسها «با وحدت کلمَه» از فاشیسم تروریست ضد تورک و ضد عرب و ضد انسان کورت حمایت بی محابا و متعصبانه می کنند؛ جان سیاه فاشیست راسیست ضد تورک و ضد انسانشان از این حملۀ قهرمانانۀ ارتش دلاور بشردوست و آزادیبخش تورک تورکیه به آزار و لرزه افتاده است و با پروپاگاندای مغرضانه ای سعی در «مظلوم نشان دادن» و «قهرمان ضد داعش نشان دادن» تروریستهای فاشیست ضد تورک، ضد تورکیه و ضد آزربایجان کورت و «ظالم و طرفدار داعش نشان دادن» کشور تورکیه می کنند. در این مقاله به این بازی سیاسی مغرضانه و نژادپرستانۀ فاشیسم راسیست ضد تورک و ضد تورکیه و ضد آزربایجان فارس- کورت جواب شایسته را داده ایم.

در این میان جوش و خروش و دل پیچه و شکم درد و دل درد فاشیستهای ضد بشر فارس در تلویزیونهای سیاسی ماهواره ای مخصوصاً تلویزیونهای سیاسی ماهواره ای نژادپرستان فارس پرست کورد پرست ارمنی پرست پانفارس، یعنی بی بی سی فارسی BBC Persian، دیدگاه Didgah Tv، تلویزیون اندیشه Andishe Tv، کانال جدید Kananl Jadid، پارس تی وی Pars Tv، ایران اینترنشنال Iran International ، ایران فردا IRAN-E-FARDA، رادیو فردا Radio Farda، من و تو Manoto Tv، ایران آریایی، تلویزیون رها، سیمای آزادی (تلویزیون مجاهدین خلق ایران)، کانال 1، رادیو زمانه، دویچه وله، یورونیوز، میهن تی وی، شبکۀ تلویزیونی بیان، کلمه و ... و پستان به تنور چسباندن فاشیسم فارس برای فاشیسم کورت در نوع خود بسیار قابل توجه است. همه این تلویزیونها مخصوصا و مخصوصا و مخصوصا بی بی سی فارسی BBC Persian (بخوانید بی بی سی شیطان نژادپرست کورت پرست ضد تورک و ضد تورکیه و ضد آزربایجان و صلیبی ذاتی) تحت عنوان «حمله ترکیه به کردها» خبر حمله قهرمانانۀ ارتش تورک تورکیه را به مقر تروریستهای اشغالگر ضد تورک و ضد عرب (بخوانید ضد اسلام) کوردی در شمال سوریه را لحظه به لحظه و با آب و تاب فراوان منعکس می کند و با استفاده از تحلیلهای فاشیستی- راسیستی عناصر فاشیست راسیست خبیث ضد بشر ذاتی تروریست کورت چون «کاوه آهنگری» (عضو حزب دموکرات کردستان ایران) با ادبیاتی که از نظر رویکرد پسااستعماری و مخصوصا تحلیل گفتمان انتقادی بسیار حائز اهمیت و قابل نقد و بررسی است، سعی بلیغی در سیاه نمایی علیه تورکیه و مخصوصا رجب طیب اردوغان و شیطان سازی از تورکیه، رجب طیب اردوغان قهرمان تورک و ارتش آزادیبخش تورکیه و قهرمان سازی و مظلوم نمایی و پاک شماری و حتی تطهیر و تقدیس و قهرمان سازی از چهرۀ سیاه و متعفن و ضد تورک و ضد عرب و ضد انسان فاشیستهای تروریست اشغالگر کورت می کند.

بازی سیاسی شیطانی و مغرضانۀ این رسانه های فارسی زبان مغرض ضد تورک خیلی جالب است «ترکیه با نیروهای شورشی سوریه به نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها حمله کرد» (؟) در حالی که ترکیه با نیروهای ارتش آزاد سوریه (مخالفان دیکتاتور ضد بشر سوریه بشار اسد) نه به کردها (انسانهای کورت) و نه به نیروهای دموکراتیک سوریه بلکه به تروریستهای کورت پ. ی. د و ی. پ. گ حمله کرده است. «تجاوز ترکیه به سوریه» (؟) در حالی که هدف ترکیه هرگز تجاوز و اشغال سوریه نیست، بلکه از بین بردن کریدور تروریستی کورتهای پ ک ک و ی پ گ است و بس که تمامی نوار مرزی تورکیه با سوریه را با نسل کشی و تاراندان اعراب و تورکهای بومی سوریه به اشغال نظامی ضد بشری نژادپرستانۀ خود درآورده اند و کورتهای تروریست و تروریستهای کورت را به جای عربها و تورکهای بومی در همین نوار مرزی پر کرده اند. «حملۀ ترکیه به غیرنظامیان کرد» (؟) در حالی که تورکیه با غیرنظامیان کورت و غیر کورت هیچ کاری ندارد ولی با تروریستهای کورت قاتل غیرنظامیان عرب و تورک چرا؟ کارها دارد. شیاطین نژادپرست ضد تورک پانفارس- مانقورت- کورت در کل این تلویزیونها با شیطنت هر چه تمام تر می کوشند تورکیه را حامی داعش و کورتهای جانی تروریست تورک کش و عرب کش را «دموکرات» و انسان دوست را «ضد داعش» و «قهرمان» و «مظلوم» قلمداد کنند در این میان جالب توجه ترین نکته این است که حمید تقوایی کمونسیت همان مطالب را می گوید که پیمان عارف می گوید؛ جلیل روشندل همان را می گوید که تورج اتابکی و علیرضا نوری زاده و محسن سازگارا و کوروش عرفانی و ماشاالله عباس زاده و امیرعباس فخرآور و ... می گویند. انگار که همه با هم متن واحدی را که قبلا خوانده اند و حفظ کرده اند، موظف هستند که تکرار می کنند! این است ماهیت اصلی و حقیقی و سیاه و نژادپرستانۀ ذاتی فاشیسم راسیست ضد تورک، ضد تورکیه و ضد آزربایجان فارس ایران.

تغییر موضع سیاسی امریکا در قبال فاشیستهای چینی و کورت

آنچه در این میان حائز اهمیت بسیار است تغییر موضع سیاسی، یا بهتر و دقیق تر بگوییم بر سر عقل آمدن دولت امریکا به سرکردگی پریزیدنت دونالد ترامپ درباره فاشیسم تروریست کوردی در سوریه است. البته ما فعالان حرکت ملی آزربایجان که لحظه به لحظه تحولات سیاسی منطقه خاورمیانه و موضع امریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، روسیه و چین را به دقت و با وسواس زیر نظر داریم، به خوبی می بینیم که امریکا پیش از این هم، علی رغم موضع ضد اسلام و ضد تورک فارس پرست و کورد پرست اتحادیه صلیبی جهان، در باره مسئلۀ مسلمانان مظلوم تورک اویغور چین، موضعی قاطع، درست، ممتاز و به تمامی انسان دوستانه و دموکراتیک گرفته است و دولت نژادپرست فاشیست ضد بشر کمونیست چین را به خاطر نسل کشی سیستماتیک مسلمانان تورک اویغور بارها محکوم کرده است و موضوع نسل کشی سیستماتیک مسلمانان مظلوم تورک اویغور توسط دولت فاشیست چین را به سازمان ملل و مجامع بین المللی کشانده است و با تحریم شرکتها و فاشیستهای راسیست انسان خوار جنایتکار چینی که به نسل کشی ضدبشری و دولتی و سیستماتیک مسلمانان تورک اویغور می پردازد و کمر به نسل کشی کامل انسانهای تورک ایغور در تورکستان شرقی اشغالی بسته اند، شاهکاری از استقلال کامل سیاست خارجی ابرقدرت بی بدیل جهان امریکا، که بر عکس فاشیسم ضد بشر و آزادی کش روسیه، مظهر «دموکراسی» است، چهره ای کاملا انسان دوست و دمکرات و حامی حقیقی حقوق بشر از خود نشان داده است. این موضع امریکا را بسنجیم با موضع جمهوری اسلامی ایران (فاشیسم راسیست ضد تورک، ضد عرب و ضد بشر مذهبی فارس یا تشیع شعوبی مجوسی پارسی) که ادعای مسلمانی و حمایت از اسلام و مسلمانانش گوش فلک را کر کرده است، ولی در عمل در قبال نسل کشیهای مسلمانان مظلوم تورک آزربایجان به دست فاشیستهای تروریست ارمنی، نسل کشیهای مسلمانان چچن به دست فاشیستهای تروریست ضد بشر روس و نسل کشیهای مسلمانان مظلوم تورک چین به دست حاکمیت فاشیستی راسیستی چین و نسل کشی مسلمانان مظلوم پاکستانی در منطقۀ کشمیر به دست دولت اشغالگر هند، نه در کنار مسلمانان بلکه در کنار ارمنستان و روسیه و چین و هندوستان بوده و هست.

آیا ما به عنوان ملت تورک آزربایجان نباید در کنار امریکا باشیم و حاکمیت فاشیستی-راسیتی ضد تورک، ضد عرب، ضد اسلام و ضد انسان ملا سیدهای تشعی شعوبی مجوسی پارسی ایران را دشمن شماره یک جهان اسلام (اعم از تورک و عرب) بدانیم که در طول چهل سال حاکمیت سیاهش فقط به کار ضد اسلامی و ضد بشری تورک کشی و عرب کشی و مسلمان کشی پرداخته است و در کنار دشمنان قسم خورده ملل تورک و عرب (جهان تورک و جهان عرب) به عنوان ستون پنجم خائن خبیث جانی در عالم اسلام عمل کرده است؟ خوشبختانه جهان عرب بیدار است؛ نمونه اش تظاهرات ضدایرانی جوانان مظلوم و حق طلب عرب و تورک عراق علیه حاکمیت نژادپرستانۀ ضد عرب، ضد تورک، ضداسلام و ضدبشر پانفارس ایران (جمهوری اسلامی ایران) است که حرکت ملی آزربایجان ضمن این که این حرکت شجاعانه جوانان عراقی را تحسین و از آن به طور کامل حمایت و پشتیبانی می کند، دخالتهای سیاه جمهوری شیطانی ایران (بخوانید حاکمیت شعوبی مجوسی پارسی) و سپاه جنایتکار پاسداران (بخوانید پارسداران) جمهوری اسلامی ایران را با حشد الشعبی و گروههای تروریستی ضدبشری شیعی اش را در عراق محکوم می کند و به جوانان مظلوم و حق طلب عراق به صورت آشکار و با صدای بلند می گوید: ما به عنوان ملت تورک آزربایجان در کنار برادران عرب خودمان هستیم. تنها چاره جهان تورک و عرب (جهان اسلام) ریشه کن شدن فاشیسم راسیست ضد تورک، ضد عرب، ضد اسلام و ضد انسان فارس ایران (جمهوری اسلامی ایران) است و بس. ما فعالان حرکت ملی آزربایجان، در این راه مقدس، یعنی نبرد بی امان با فاشیسم راسیست فارس ایرانی، در کنار جهان عرب مخصوصا عربستان و کشورهای عربی مخالف جمهوری شیطانی مجوسی شعوبی فارسی ایران هستیم و بدین وسیله از پادشاه عربستان (رهبر حقیقی کل مسلمانان جهان) نیز برای مبارزه با حاکمیت فاشیستی مجوسی شعوبی ضد تورک و ضد عرب و ضد اسلام و ضد انسان جمهوری اسلامی ایران استمداد می طلبیم.

جهان باید بداند فقط حرکت ملی ملت تورک آزربایجان است که از داخل ایران می تواند از پس جمهوری اسلامی ایران (فاشیسم راسیست ضد تورک، ضد عرب، ضد اسلام و ضد انسان شعوبی مجوسی فارسی) بربیاید و بس و کمکهای همه جانبه مادی، معنوی و تسلیحاتی به مبارزان حق طلب و استقلال طلب تورک آزربایجان کم هزینه ترین، بهترین، بی دردرسرترین و آسانترین راه نابودی حاکمیت ضدبشری فاشیسم مجوسی شعوبی ضد تورک، ضد تورکیه، ضد آزربایجان، ضد عرب و ضد اسلام پارسی ایران است. جهان باید روی این پیشنهاد طلایی ما مبارزان راه آزادی و استقلال آزربایجان و ما فعالان حرکت ملی آزربایجان عمیقا فکر کند. حرکت ملی آزربایجان در طول صد سال اخیر هزاران دستگیرشده، شکنجه شده، زندانی شده، شهید شده به دست راسیسم فاشیست فارس ایران دارد و انتظار ما این است که جهان عرب و جهان غرب صدای ما را بشنود و برای نابودی حاکمیت سیاه و نژادپرستانه فاشیستی ضد تورک و ضد عرب و ضد بشر فارس ایران (جمهوری اسلامی ایران) به ما کمک کند.

دومین اقدام تحسین برانگیز امریکا، یعنی خروج نیروهای امریکایی از شمال تورکیه عاقلانه ترین و انسان دوستانه ترین سیاستی بود که دولت امریکا در پیش گرفته است. چرا که امریکا و قدرتهای بزرگ به خوبی می دانند که نوار شمال سوریه که توسط کورتهای تروریست فاشیست ضد تورک و ضد عرب و ضد اسلام و ضد بشر با نسل کشی تورکمانهای مسلمان سوریه (تورکهای آزربایجانی و تورکیه ای سوریه) و اعراب مسلمان سوری اشغال شده است، به هیچ وجه سرزمین مادری کورتها نیست، بلکه در اصل متعلق به تورکمانها و اعراب مظلوم سوریه است. جمعیت تورکمانها در سوریه به سه و نیم میلیون است. فاشیسم ضد تورک و ضد عرب و ضد اسلام نوکر صلیبی کورت با اشغال خونین نوار شمالی سوریه که پیش از آن توسط بمبارانها و عملیات نظامی روسیه ضدبشر از انسانهای مظلوم تورک و عرب خالی و مهیا شده بود، قصد اتحاد با فاشیستهای تروریست مرزنشین کورت تورکیه و عراق و به پیش بردن طرح شیطانی ضد تورک و ضد عرب و ضدبشر «کوردستان بزرگ» با نسل کشی ظالمانه و ضد بشری میلیونها تورک و عرب در عراق و سوریه و تورکیه و ایران دارد و تورکیه و ایران و عراق و سوریه نیز از این موضوع به خوبی آگاهند.

موضع حرکت ملی آزربایجان در قبال اقدامات اخیر امریکا

ما فعالان حرکت ملی آزربایجان جنوبی (در ایران) به دولت امریکا و مخصوصا پرزیدنت دونالد ترامپ به خاطر این دو قدم ارزشمند، یعنی حمایت شجاعانه، جوانمردانه و انسان دوستانه از مسلمانان مظلوم و بی گناه تورک اویغور در تورکستان اشغالی (سین کیانگ جعلی) در مقابل جنایات و نسل کشیهای ضدبشری و ددمنشانه دولت خبیث و ضد بشر چین و نژاد خبیث و انسان خوار چینی «هان»، و نیز سیاست عاقلانه و ممتاز امریکا در تخلیه شمال سوریه از نیروهای امریکایی به دلیل پی بردن امریکا به ماهیت سیاه و تروریستی و فاشیستی و اشغالگر کورتهای تروریست، به ایشان تبریک می گوییم که به ایشان و دولت امریکا اطمینان می دهیم که جهان تورک و حرکت ملی آزربایجان این حرکات شجاعانه و عاقلانه امریکا را هرگز فراموش نخواهدکرد و ما از طرف حرکت ملی آزربایجان این مژده را به امریکا می دهیم که در صورت ادامه چنین سیاستهای انسان دوستانه ممتازی از طرف دولت دموکراتیک امریکا، بی شک حرکت ملی آزربایجان و ملت تورک آزربایجان جنوبی در کنار امریکا خواهیم بود و بر خلاف ملا سیدهای جمهوری شیطانی پانفارس ایران، پرچم امریکا را بوسیده و بر چشمهایمان خواهیم گذاشت و با افتخار در کنار پرچم آزربایجان جنوبی خواهیم کاشت. ما فعالان حرکت ملی ملت تورک آزربایجان از چین و روسیه و ایران به دلیل این که امپراتوری فاشیستی راسیستی ضد تورک و «ضد بشر» خود را با اشغال سرزمین مقدس تورکها، توران و نسل کشی میلیونها انسان تورک بنا کرده اند، به شدت متنفریم و آغوشمان و دست دوستیمان به روی امریکا، اسرائیل، انگلیس، آلمان، فرانسه، عربستان و کل جهان عرب و کل جهان دموکراتیک غرب همیشه باز و دراز است و تحولات سیاسی نویدبخش و خوب منطقه مان را به دقت زیر نظر داریم و برای ما جهان غرب، مخصوصا امریکا دوست همیشگی می تواند باشد. بنابراین از هر اقدام امریکا در جهت تضعیف فاشیسم راسیست ضد بشر روس، چین و ایران حمایت قاطعانه و همه جانبه می کنیم.

پارادایم تورانی به جای ایرانی

الگوی فکری و سیاسی یا بهتر بگوییم دیسکورس و پارادایم اساسی و بنیادین انسان دوستانه ما «تورانی» است، نه «خاورمیانه ای» و ما ذاتا با الگوی فاشیستی- راسیستی ضد تورک، ضد عرب خاورمیانه ای «ایرانی» که فاشیسم راسیست ضد تورک، ضد عرب، ضد اسلام و ضد انسان فارس و فاشیسم راسیست ضد تورک، ضد عرب، ضد اسلام و ضد انسان کورت دو شاخۀ اصلی آن هستند، مخالفیم. ما عقیده مندیم که جهان تورک و جهان عرب می توانند در کنار هم مثل دو برادر با احترام متقابل زندگی کنند و منطقه خاورمیانه روی آسایش و آرامش دائم را به خود ببیند مشروط بر این که جهان غرب به خودش بیاید و از پشتیبانی از عناصر ضد تورک و ضد عرب نژادپرست «فارس- کورت» دست بردارد و سه محور شرارت «ایران، روسیه و چین» را نه تنها حمایت نکند، بلکه با آنها مخالفت جدی بکند و این چیزی است که روسیه و چین و ایران هرگز نمی خواهند. این امپراتوریهای استعماری فاشیستی راسیستی ضد تورک، ضد عرب، ضد اسلام و ضد انسان «ایران، چین و روسیه» عامل اصلی بروز بحران مذهبی و نژادی، جنگ و نسل کشی و اختلافات سیاسی و مذهبی در منطقۀ حساس خاورمیانه و کل جهان و عامل اصلی ظهور و بازتولید تروریسم مذهبی از نوع سنی و شیعی (داعش، القاعده، طالبان، حشد الشعبی، حزب الله لبنان، انصار الله یمن یا حوثیها، و ...) هستند. بدین وسیله موضع راستین و شفاف حرکت ملی آزربایجان در قبال فاشیسم راسیست ضد تورک و ضد عرب و ضد اسلام و ضد انسان متحد فارس- کورت را اعلام می داریم: ما نه تنها سیاست عاقلانه و انسان دوستانه دولت امریکا به سرکردگی پرزیدنت دونالد ترامپ را تایید و از آن قاطعانه حمایت می کنیم، بلکه دست دوستی ما به سوی امریکا، اسرائیل، انگلیس، فرانسه، آلمان و کل جهان دموکراتیک غرب و جهان عرب و جهان اسلام همیشه و همواره دراز است. ما ملت تورک آزربایجان با حاکمیت فاشیستی- راسیستی تشیع مجوسی شعوبی پارسی ایران به شدت مخالفیم و مخالفت ما با این الگوی فکری و سیاسی ضد تورک، ضد تورکیه و ضد آزربایجان ذاتی و اساسی است. بر خلاف نژادپرستی پارسی- ایرانی ما تورکان آزربایجان جهان عرب را دوست و برادر خود می دانیم و بر خلاف ایران فارس محور، در پی ناامنی و کشت و کشتار مسلمانان عرب و تورک در منطقه حساس خاورمیانه نیستیم. این ایران، روسیه و چین هستند که سیاست نفوذ ناروای راسیستی- فاشیستی ضد تورک، ضد عرب، ضد اسلام و ضد انسان را در خاورمیانه و جهان عرب (مخصوصا در سوریه، عراق، لبنان، فلسطین و یمن) در پیش گرفته اند و ما ملت تورک آزربایجان شدیدا با این سیاست نژادپرستانۀ فاشیستی ضدبشری مخالفیم. حرکت ملی آزربایجان با هرگونه تنش و جنگ و نسل کشی و بحران در منطقه که رژیم فاشیستی- راسیستی ضد تورک و ضد آزربایجان و ضد عرب و ضد اسلام و ضد انسان پانفارس جمهوری اسلامی ایران با مهره های منفور تروریستی چون «قاسم سلیمانی» انجام می دهد به شدت مخالف است. حرکت ملی آزربایجان فاشیسم راسیست ضد تورک، ضد عرب و ضد بشر فارس ایران را دشمن جهان متحد تورک و عرب می شمارد و با فاشیسم راسیست فارس ایران دشمنی ذاتی و ماهوی دارد.

بر خلاف فاشیستهای راسیست ضد تورک و ضد عرب و ضد اسلام و ضد انسان فارس، مجاهدین خلق، سلطنت طلبان (در اصل پهلوی طلبان)، جمهوری خواهان فاشیست فارس، مشروطه طلبان، سکولار دموکراتهای فاشیست فارس و ... که در عین حال که خودشان راسیست فاشیست فارس و دشمن ذاتی ملل تورک و عرب و عالم اسلام هستند، ولی به ظاهر و با پولیتیک و بازی سیاسی و پروپاگاندای مغرضانه به مخالفت «صوری» با جمهوری اسلامی ایران می پردازند و اگر به قدرت برسند، بی درنگ سیاستهای پانفارسیستی «بر اساس ضدیت نژادپرستانه با جهان تورک و جهان عرب» را بدتر از جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته و به پیش خواهندبرد و منطقه خاورمیانه را بدتر از جمهوری اسلامی ایران به آتش و خون خواهندکشید، حرکت ملی آزربایجان با هرگونه دخالت نظامی فاشیستی- راسیستی پانفارسیستی ضد تورک و ضد عرب و ضد اسلام و ضد بشر جمهوری اسلامی ایران در عراق، سوریه، لبنان، یمن و کل خاورمیانه و جهان اسلام به شدت مخالف است و عقیده دارد که بین جهان تورک و جهان عرب هیچ اختلافی جز برادری و دوستی نیست و اگر عناصر فاشیست راسیست اشغالگر توسعه طلب متحد فارس و کورت به حق خودشان در کنار ملل تورک و عرب راضی و خشنود بودند، کل منطقۀ خاورمیانه و عالم اسلام روی شادی و سعادت و آرامش را می دید. اما افسوس که با حمایت برخی از قدرتهای صلیبی غرب و دولتهای فاشیستی ضد بشری چین و روسیه، این دو عنصر ذاتا تروریست و اشغالگر و ضد بشر فارس- کورت روز به روز قدرتمندتر می شوند و جهان غرب و جهان عرب صدای انسان دوستی و عدالت خواهی و آزادیخواهی و استقلال طلبی میلیونها جوان ملت تورک آزربایجان را نمی شنود. حرکت ملی آزربایجان به جهان غرب هشدار اکید می دهد که دست از حمایت همه جانبه از فاشیسم راسیست ضد تورک، ضد عرب، ضد اسلام و ضد انسان فارس- کورت بردارند، تنها چارۀ رفع بحران خاورمیانه و کل جهان، تغییر اساسی در استراتژی سیاسی جهان غرب از حمایت از عناصر فارس- کورت به عنصر تورک، تورکیه و مخصوصا حرکت ملی آزربایجان است.

حرکت ملی آزربایجان به جهان غرب و جهان عرب پیشنهاد می دهد که به جای حساب کردن روی فاشیسم راسیست ضد تورک و ضد عرب و ضد بشر فارس (جمهوری اسلامی ایران و اوپوزیسیون قلابی فارس فاشیست تر از جمهوری اسلامی ایران) روی حرکت ملی ملت تورک آزربایجان سرمایه گذاری کنند و با کمک مادی و معنوی به حرکت ملی آزربایجان بساط فاشیسم راسیست فارس چه از نوع جمهوری اسلامی ایران (تشیع صلیبی مجوسی پارسی) و چه فاشیسم راسیست فارس به اصطلاح اوپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران را یک بار برای همیشه در هم بپیچند. چرا که اگر جهان غرب و جهان عرب روی مجاهدین خلق (فاشیستهای راسیست فارس ضد بشر بدتر از جمهوری اسلامی ایران)، سلطنت طالبان (در اصل پهلوی طلبان فاشیست) یا هر حزب یا تشکیلات فارسی و کوردی سرمایه گذاری کنند و بعد از جمهوری اسلامی ایران باز فاشیسم فارس به قدرت بیاید، بی هیچ شکی دیر یا زود ذات سیاه فاشیستی ضد تورک، ضد عرب و ضد بشر خود را در سیاستهای خارجی و داخلی شان به منصه ظهور می آورند، ولی حرکت ملی آزربایجان با استراتژی پایه «دوستی بین جهان تورک و جهان عرب» دوستی و اتحاد کامل بین جهان اسلام و در نتیجه صلح و آشتی پایدار را در منطقه خاورمیانه و جهان نوید می دهد. جهان غرب و جهان عرب باید یک بار برای همیشه بدانند که «ایران فارس نیست»، بلکه بیش از نیمی از جمعیت ایران را ما تورکان انسان دوست و غرب دوست و عرب دوست و انسان دوست تورک آزربایجان تشکیل می دهیم. الگوی فکری و پارادایم و گفتمان «ایرانی» (پارسی) شکست خورده است حال وقت آن است که جهان الگوی فکری و پارادایم و گفتمان «تورانی» را امتحان کند.

استمداد توجه و کمک حرکت ملی آزربایجان از کل جهان برای نابود کردن جمهوری اسلامی ایران

با توجه به زیادی و کثرت مطلق انسانهای تورک آزربایجان در ایران ما از امریکا، عربستان، اسرائیل و کل جهان غرب و جهان عرب خواهان کمک همه جانبه مادی و معنوی و تسلیحاتی هستیم که طومار فاشیسم راسیست ضد تورک، ضد عرب، ضد اسلام و ضد انسان فارس (جمهوری اسلامی ایران) را از در همین داخل ایران یک بار برای همیشه از ریشه و بن در هم بپیچیم و نابود کنیم. مطمئنا برای امریکا و جهان دموکراتیک غرب آسان ترین و کم هزینه ترین و تنها راه سریع همین است: حمایت همه جانبه از حرکت ملی آزربایجان در مقابل فاشیسم راسیست ضدبشر فارس حاکم بر ایران. به امریکا و اسرائیل و کل جهان غرب و عربستان و جهان اسلام قول جوانمردانه، «مثل یک تورک» می دهیم که ملت تورک دوستان خودش را هرگز فراموش نمی کند؛ مخصوصا آن دوستانی که در مواقع سختی و دشواری، مثل اکنون، به کمک ما بیاید.  

کل عالم می دانند که در کشورهای سوریه و عراق جمعیت تورکمانها (تورکهای آزربایجانی و تورکیه ای اوغوز)، بیش از سه میلیون در عراق و بیش از سه و نیم میلون در سوریه (جمعا بیش از شش میلیون و نیم) در کنار جمیعت عرب و کورت قرنهاست که با مسالمت زندگی می کردند تا این که تحولات سیاسی دهه های اخیر موازنه قدرت سیاسی را به نفع عنصر کورت و به ضرر دو عنصر تورکمان و عرب پیش برده است و جالب این که فاشیسم تروریست ضد تورک و ضد عرب و ضد اسلام کورت در شمال شرقی عراق و کل نوار شمال سوریه با نسل کشی ضدبشری همین تورکمانها و با اشغال سرزمین مادری تورکمانها، یعنی سلیمانیه، کرکوک، اربیل، تلعفر، موصل، داقوق، طوزخورماتو، آلتون کوپری در عراق و شهرها و مناطق شمال سوریه، در «جبل الترکمان» یا کوه های ترکمان در منطقه لاذقیه نزدیک مرز ترکیه – سوریه، قامشلو (از اسمش پیداست که منطقه ای تورک نشین است یا کورت نشین)، عفرین، عین العرب (کوبانی جعلی)، کوههای تورکمان در نزدیکی مرز تورکیه و لاذقیه، ادلب، حلب، الحسکه، رقه، تل ابیض، حمام، تل رفعت و شهرها و استانهای حمص، حما، تارتوس، درعا، دمشق و جولان در سوریه حاکمیت فاشیستی- ترویستی ضد تورک، ضد عرب و ضدبشر خود را در سوریه تحکیم کنند. به عبارت دیگر فاشیسم راسیست تروریست ضد بشر کورت در کشورهای عراق و سوریه و تورکیه و ایران دقیقا در منطقه ای می خواهد «کوردستان بزرگ» خیالی و آرمانی فاشیستی- راسیستی خودش را بسازد که دقیقا وطن مادری میلیونها تورک و عرب است. حال چگونه به این هدف شیطانی و ضدبشری می رسد، معلوم است با حمایت بی امان قدرتهای صلیبی در راس آنها انگلیس و روسیه و چین و فاشیسم فارس ایران. جالب این که فاشیسم راسیست ضد تورک، ضد عرب، ضد اسلام و ضد انسان فارس به کورتها که از نظر تعداد جمعیت کمتر از تورکها هستند در کشورهای تورکیه، ایران، سوریه و عراق حق می دهد که به هر قیمتی که شده و با توسل با ضدبشری ترین شیوه ها و نسل کشی انسانهای غیر کورت و اشغال سرزمینهای تورکها و عربها به استقلال سیاسی و تاسیس کشور بپردازد ولی وقتی تورکهای آزربایجان در آزربایجان جنوبی اشغال شده توسط ایران چنین حقی را می خواهند، بی درنگ و بی محابا تورکهای آزربایجان را به فاشیسم، به نژادپرستی، به پان تورکیسم و به تورکیه منتسب کرده و سعی در شیطان سازی از میلیونها انسان حق طلب و آزادیخواه و استقلال طلب تورک آزربایجان می کند! این سیاست دوگانۀ فاشیستی راسیستی فاشیسم راسیست فارس بیشتر بر مبنای ضدیت نژادپرستانه با عنصر تورک است و هیچ توجیه عقلانی و منطقی نمی پذیرد.

در این میان فاشیسم صلیبی ضد تورک و ضد عرب و ضد اسلام و ضد بشر فارس چه جمهوری اسلامی ایران (حاکمیت فاشیستی- راسیستی ایدئولوژیک تشیع شعوبی مجوسی پارسی) و چه فاشیستهای فارس چپی و راستی (اعم از کمونیستهای نژادپرست فاشیست پانفارس، مجاهدین خلق، سلطنت طلبان و غیره) همه با هم متفقا و متحدا، با معادلات سیاسی نژادپرستانۀ فاشیستی صلیبی که توسط اربابان ازلی و ابدی روس و چینی و صلیبی برایشان تعیین گردیده، فاشیسم تروریست ضد تورک و ضد عرب و ضد انسان کورت را «عمق استراتژیک ایران» (ایران خیالی و اتوپیایی فاشیستی- راسیستی ضد تورک و ضد عرب بزرگ) در عراق و سوریه و تورکیه محسوب کرده و از این که امریکا، به عنوان قدرتمندترین کشور جهان پشت فاشیستهای تروریست کورت را «ظاهرا و فعلا» در سوریه خالی کرده است و تورکیه به مقر به ناورا اشغال شده توسط فاشیسم راسیست ضد تورک و ضد عرب و ضد انسان کورت در شمال سوریه حمله کرده است، همراه با فاشیستهای تروریست ضد بشر کورت در کل مدیای فارسی زبان مراسم نوحه و زاری و ناله و مظلوم نمایی یا بهتر بگوییم عزاداری فاشیستی- راسیستی پانفارسیستی ضد تورک و ضد تورکیه کورت پرست راه انداخته اند.

جهان غرب و جهان عرب و کل جهان باید یک بار برای همیشه بدانند «ایران بزرگ» و «کوردستان بزرگ» که مد نظر فاشیستهای راسیست ضد تورک، ضد عرب، ضد تورکیه، ضد عربستان، ضد آزربایجان و ضد انسان متحد فارس- کورت است چشم طمع به کل سرزمینهای تورک نشین و عرب نشین کل جهان دوخته است و در نظر دارد این اتحادیه شوم فاشیستی- راسیستی را با اشغال و نسل کشی گسترده میلیونها تورک و عرب مظلوم و بی سلاح و بی دفاع و تجزیۀ جهان تورک و جهان عرب تشکیل دهد. تئوریسینهای فاشیست راسیست جمهوری اسلامی ایران چون سیدجواد طباطبایی با الگو و پارادایم نژادپرستانۀ فاشیستی خودشان موسوم به «ایرانشهری» یا «ایران بزرگ» یا «ایران فرهنگی» همین اندیشۀ فاشیستی- راسیستی ضد تورک و ضد عرب و ضد بشر پارسی را که بی محابا از فاشیسم کورت و ارمنی دفاع می کند و ضدیت نزادپرستانه را با عنصر تورک (چه تورکیه و چه آزربایجان) ترویج می کند، تئوریزه کرده اند که الگوی فکری و راهنمای علمی فاشیسم راسیست متحد ضد تورک و ضد عرب فارس- کورت بوده و هست.

آری، فاشیسم راسیست متحد فارس- کورت هماهنگ با هم سعی وافری در «مظلوم نشان دادن عنصر کورت» و «قهرمان سازی از این عنصر جانی و ضدبشر داشته و دارد در حالی که واقعیت و حقایق انکارناپذیر تاریخی درست عکس این ادعا را به ثبوت می رساند و نشان می دهد که در طول تاریخ صد و پنجاه سالۀ اخیر، این انسانهای مظلوم و بی سلاح و بی دفاع ملت تورک آزربایجان بوده اند که بارها و بارها و بارها از سوی فاشیستهای راسیست ضد تورک، ضد تورکیه و ضد آزربایجان کورت- ارمنی- آسوری (صلیبی)- فارس قتل عام و نسل کشیهای دهشتناک شده اند:

1- حملات شیخ عبیدالله شمزینانی کورد، 150 سال پیش در زمان قاجار و ناصرالدین شاه قاجار (در سال 1297 هـ.ق./ 1880 م./ 1258 هـ.ش.) از رهبران کورت فرقۀ پلید نقشبندیه، که به همراه کورتهای یاغی خونخوار از عثمانی آن زمان (تورکیه فعلی) به خاک پاک آزربایجان تجاوز نمود و حملات و جنایتهای این کورت ضد بشر و خونخوار به اورمیه، سلماس، سولدوز (نقده جعلی)، سویوق بولاق (مهاباد جعلی) قوشاچای (میاندوآب جعلی)، مراغه، بناب، ملکان و عجب شیر، حداقل شش ماه طول کشید و هزاران تن از انسانهای مظلوم و بی سلاح و بی دفاع تورک آزربایجان، اعم از جنینهای در شکم مادران، اطفال خردسال، کودکان، نوجوانان، پسران، دختران، زنان و مردان بیگناه و مظلوم و صلح طلب و بی دفاع و بی سلاح ترك غرب آزربایجان نسل کشی دهشتناک و قربانی زیاده خواهی ها و طمعكاری ها و ددمنشیهای انسان نمایان حیوان صفت کورت شدند. غارتگريها و جنايات و قتل عامهای فجيع و دهشت باری که کورتهای یاغی تحت فرماندهی این کورت ضد بشر انسانخوار در اروميه، سلماس، سويوق بولاق (مهاباد جعلی) و قوشاچای (مياندوآب جعلی) انجام دادند كه تاريخ از بازگويی آنها هنوز هم که هنوز است، شرمسار و زخمی و دردآلود ميباشد. این رشته حملات ددمنشانه و ضدبشری کورتها به تورکهای آزربایجان، باعث تخریب شهرها و روستاهای آزربایجان غربی و شهادت دهها هزار نفر انسان مظلوم تورک بی سلاح و صلح طلب و بی دفاع تورک آزربایجانی مخصوصا در شهرهای تورک نشین ساوجبولاق/ سویوق بولاق (مهاباد جعلی)، سولدوز (نقده جعلی) و قوشاچای (میاندوآب جعلی) و سبب تغییر بافت جمعیتی در این سه شهر آزربایجانی شد و اکراد تروریست تروریست پرور نیز در این سه شهر آزربایجانی ساکن شدند. در ضمن و بر اثر این جنایات ضد بشری علیه ملت مظلوم و بی سلاح و بی دفاع تورک آزربایجان که از همین زمان جنایات شیخ عبیدالله انسانخوار وحشی کورت شروع شد، روستاها و شهرهای آزربایجان غربی مثل بی کندی (بوکان جعلی)، خانا (پیرانشهر جعلی)، ساری داش (سردشت جعلی) و اوشنو (اشنویه جعلی) با کشت و کشتار سبعانه کورتهای وحشی از تورکان مظلوم و بی پناه و بی سلاح آزربایجان پاکسازی شد و به جای تورکان، کورتها جایگیر شدند.

2- نسل کشی انسانهای مظلوم و بی سلاح و بی دفاع آزربایجان موسوم به «جیلولوق» (22 فوریه 1918 تا 20 سپتامبر 1918م./ 11 جمادی الاول 1336 تا 14 ذیحجه 1336 هـ.ق./ 3 اسفند 1296 تا 29 شهریور 1297 هـ.ش.) که حداقل هفت ماه طول کشید و طی آن اتحادیۀ صلیبی «ارمنی- آسوری- کورد» در صد سال پیش حداقل 300 هزار نفر از تورکهای مظلوم و بی سلاح و بی دفاع آذربایجان، اعم از جنینهای در شکم مادران، اطفال خردسال، کودکان، نوجوانان، پسران، دختران، زنان و مردان بیگناه و مظلوم و صلح طلب و بی دفاع و بی سلاح ترك غرب آزربایجان قربانی زیاده خواهی ها و طمعكاری ها و ددمنشیهای انسان نمایان حیوان صفت آسوری و ارمنی و کورت شدند. انسانهای مظلوم و بی دفاع و بی سلاح تورک آزربایجان اعم از جنینهای در شکم مادران، اطفال خردسال، کودکان، نوجوانان، پسران، دختران، زنان و مردان بیگناه و مظلوم و صلح طلب و بی دفاع و بی سلاح ترك غرب آزربایجان به دست انسان نمایان حیوان صفت صلیبی آسوری- ارمنی و کورت با بی رحمانه ترین و وحشیانه ترین شیوه ها قتل عام و نسل کشی شدند؛ روستاها و شهرهای آزربایجان غربی از تورکان مظلوم آزربایجان پاکسازی نژادی شد و به جای تورکان، کورتها در برخی از روستاهای قتل عام شده آزربایجان غربی جایگیر شدند.

3- حملات اسماعیل سیمیتقو جنایتکار خبیث جانی شکاک کورد قبل و بعد از نسل کشی جیلولوق و اشغال شهرهای اورمیه، سلماس و کل غرب آذربایجان که حداقل 12 سال (از 1918م. تا 1930م./ 1336 تا 1349 هـ.ق./ 1296 تا 1309 هـ.ش.) طول کشید و بر اثر این جنایات ضد بشری علیه ملت مظلوم و بی سلاح و بی دفاع تورک آزربایجان روستاها و شهرهای آزربایجان غربی مثل سینان دیز (سنندج جعلی)، ساوجبولاق/ سویوق بولاق (مهاباد جعلی)، بی کندی (بوکان جعلی)، خانا (پیرانشهر جعلی)، ساری داش (سردشت جعلی) و اوشنو (اشنویه جعلی) با کشت و کشتار سبعانه کورتهای وحشی از تورکان مظلوم و بی پناه و بی سلاح آزربایجان پاکسازی شد و به جای تورکان، کورتها جایگیر شدند.

4- شرارتهای زرو بی کورد و دارودسته جنایتکارش علیه انسانهای ملت مظلوم تورک که در اواخر جنگ جهانی دوم از سال 1320 الی 1325 حداقل 5 سال طول کشید. باز تعدادی از روستاهای آزربایجان غربی از تورکان پاکسازی شد و به جای تورکان، کورتها جایگیر شدند.

5- جنایات و نسل کشیهای ضدبشری احزاب کوردی دموکرات به رهبریت عبدالرحمن قاسلمو کورد و کومله کورد در اوایل انقلاب (سال سیاه 1358) در شهرهای اورمیه و سولدوز و کل شهرهای آذربایجان غربی. شرح دردناک جنایات این کورتهای «دموکرات» در رسانه های حرکت ملی به صورت مفصل آمده است و نیازی به تکرار نیست. جالب این که فاشیستهای فارس همراه با فاشیستهای کورت از هیولای کریه نژادپرست ضد تورک و ضد آزربایجان و ضد بشری مثل قاسملو به عنوان «شهید» نام می برند و سعی در تقدیس این چهرۀ ضد بشر تروریست فاشیست راسیست ضد تورک و ضد آزربایجان دارند!

5- خیانت فاشیستهای راسیست ضد بشر کورت به ایران در جنگ ایران و عراق و تشکیل «جبهه غرب علیه ایران» و جنایات بی شمار احزاب کوردی از جمله دمکرات، کومله و غیره علیه انسانهای ملت تورک آزربایجان. جالب این که فاشیسم راسیست فارس به اصطلاح وطن پرست ایران پرست که مجاهدین خلق را به خاطر همراهی مسعود رجوی با صدام و حمله شان به مرزهای غرب ایران همواره محکوم می کنند، چشم کثیف نژادپرست ضد تورک و ضد آزربایجان و ضد بشرشان را به خیانت بزرگ کورتهای تروریست در 8 سال جنگ ایران و عراق و باز کردن جبهه غرب علیه ایران می بندند. در حالی که ملت صادق و فداکار تورک آزربایجان در این 8 سال جنگ صادقانه و فداکارانه به جبهه های جنگ رفت و در راه دفاع از مرزهای ایران کشته می شدند. آری! فاشیسم فارس گرفتار نژادپرستی ضد تورک و کورت پرست است، خیانتهای کورتها به ایران را کاملاً لاپوشانی و توجیه می کند ولی همیشه چشم به این حقیقت می بندد که حداقل 400 هزار نفر انسان تورک آزربایجانی در راه حفاظت از مرزهای ایران در جنگ ایران و عراق کشته شدند در حالی که تروریستهای ضد بشر کورت در کل 8 سال جنگ ایران و عراق هم جبهۀ جدیدی علیه ایران بازکرده بودند (جبهه غرب) و هم به عنوان ستون پنجم در داخل نیروهای ایران به خیانت به ایران می پرداختند. یادمان نمی رود که رزمندگان تورک آزربایجان بارها و بارها و بارها توط تروریستهای خائن کورت در جنگ ایران و عراق از پشت ضربه خوردند و به شهادت رسیدند. فاشیستهای فارس کوررنگی نژادپرستانۀ کورت پرست و ضد تورک دارند و این حقایق را انکار و فاشیستهای تروریست راسیست خائن جانی خبیث کورت را توجیه تبرئه و تقدیس می کنند. جالب این که حتی امروز هم تروریستها و تروریست زاده های کورت انسانهای مظلوم تورک آزربایجانی را علنا در ارومو و شهرهای دیگر آزربایجان به خاطر رزمنده 8 سال جنگ ایران و عراق بودن خائن می خوانند و فاشیسم راسیست پانفارس جمهوری اسلامی ایران هیچ کاری با آنها ندارد و با آنها سیاست مماشات را در پیش گرفته است چرا که سالهاست از آنان به عنوان ابزار و آلت دست برای مبارزه با ملت تورک آزربایجان بهره برداری سیاسی خبیثانه ضد تورک، ضد آزربایجانی می کند! کاش ملت تورک آزربایجان از ایران اهریمن زده دفاع نمی کرد. ای کاش، ای کاش و ای کاش ما تورکان صادق آزربایجان نیز هم چون کورتهای سیاس و هزار رنگ و مکار خائن به ایران و حامی آزربایجان بودیم. ولی آیا آن موقع ایران دوام می آورد و ایران وجود خارجی می داشت؟ مدافعان فاشیست راسیست پانفارس که از تروریستهای ضدبشر کورت حمایت همه جانبه می کنند، باید و باید و باید به این سؤال بر حق ما تورکان آزربایجان پاسخ دهند: فاشیسم فارس که این همه «ایران ایران» می کند و دم از وطن می زند، باید حافظۀ تاریخی داشته باشد و «دیروز» خود را از یاد نبرد و بداند که از 500 سال پیش این تورکان قهرمان آزربایجان بودند که ایران را با نثار خون خود و دادن جان شیرین خودشان در مقابل متجاوزان پرتغالی، افغان، روس، انگلیسی، آسوری، ارمنی، کورت و غیره حفظ کردند. اما دیگر زمان آن صداقت به ایران و خیانت به آزربایجان گذشته است. با این رویه ای که شما فاشیستهای ضد تورک فارس در پیش گرفته اید ما ملت تورک آزربایجان به درون سیاه و ناپاک و خائن و خبیث و جانی شما و فاشیستهای کورت مورد حمایتتان پی برده ایم. اگر جنگی پیش بیاید آزربایجان نه تنها از ایران فارسخورشده اهریمنی کورت پرست خائن رذل کثیف جانی خبیث مکار هزارچهره دفاع نمی کند، بلکه بالعکس، با تمام توان از انسانهای ملت مظلوم و قهرمان خود و تمامیت ارضی آزربایجان دفاع خواهدکرد. آن موقع ببینیم باز هم در تلویزیونهایتان بلبل زبانی می کنید و از تورکیه و آزربایجان بدگویی نژادپرستانه می کنید و از فاشیسم راسیست خیانتکار تروریست کورت حمایت می کنید؟ این گوی و این میدان: در تلویزیونهایتان، رادیوهایتان و سایتهایتان و تمامی رسانه هایتان میدان مال شماست. خواهشمندیم بیشتر از تروریستهای فاشیست راسیست خائن خبیث جانی ضد تورک، ضد تورکیه، ضد آزربایجان و ضد بشر کورت حمایت کنید! ادامه دهید. ادامه دهید و بر شدت حمایتتان بیفزایید. ما می دانیم شتر را در کجا بخوابانیم. ما فعالان حرکت ملی ملت تورک آزربایجان، روز و شب کار می کنیم و ملت تورک آزربایجان خودمان را با نشان دادن هر چه بیشتر چهره سیاهتان بیدار و بیدارتر می کنیم. خواهشمندیم بیشتر در سایتهایی مثل ایران گلوبال و غیره «جلوه»ها بکنید. ملت تورک آزربایجان بیدار و بیدارتر می شود.

6- حملات مداوم و همیشگی و جنایات گروهکهای کورد مثل کومله، پژاک، پ ک ک، دموکرات و غیره به سربازان وظیفه ، درجه داران، افسران مرزبان مظلوم تورک آزربایجانی در چهار دهۀ اخیر. همان گونه که بارها و بارها شخص من، اوجالان ساواولان نوشته ام و صدها بار دیگر خواهم نوشت: خدمت نظام وظیفه (سربازی) در ایران اجباری است و حاکمیت فاشیستی- راسیستی پانفارس، ضد تورک و ضد آزربایجان جمهوری اسلامی ایران، برای مناطق پرخطر آزربایجان غربی و کوردستان فقط و فقط و فقط انسانهای تورک آزربایجان را اعزام می کند و پاسگاهها و پادگانهای مرزبانی آزربایجان غربی از سرباز صفر گرفته تا تمامی درجه داران و افسران از پایین ترین سطح تا بالاترین سطح، یعنی در سطح فرماندهی همه بلااستثنا تورک آزربایجانی هستند. با چراغ سبز همین حاکمیت تا کنون هزاران هزار سرباز وظیفه بی گناه و مظلوم آزربایجانی در پاسگاهها و پادگانهای مرزبانی و نیروی انتظامی و ارتش گرفتار کمینها و حملات ناجوانمردانه و ناگهانی تروریستهای فاشیست راسیست تا به دندان مسلح کورت پژاک (اشخه ایرانی پ. ک. ک.)، پ ک.ک.، حزب دموکرات کوردستان ایران، کومله و غیره در چهل سال اخیر به صورت پیوسته و مداوم شده و شهید شده اند و می شوند. به طوری که اگر به سنگ قبر شهدا در قبرستانهای اردبیل، تبریز، اورمو، زنگان، همدان، قزوین و ... نگاه کنید، محل شهادت اکثر شهدای تورک آزربایجان در این چهل سال سیاه شهرهای عمدتا کورت نشین آزربایجان غربی و کوردستان است: پاوه، سقز، سردشت، بوکان، مریوان، اشنویه و ... . این مهمترین مدارک جنایت و خیانت و خباثت و رذالت حاکمیت پانفارس جمهوری اسلامی ایران و متحدان تروریست راسیست فاشیست تروریست کورت این حاکمیت در حق انسانهای مظلوم تورک آزربایجان است. در حالی که شهرهای غیر آزربایجانی یا غیرتورک نشین یا نیمه تورک نشین استانهای اصفهان، یزد، کرمان، گیلان، مازندران و غیره از این اعزام سربازان وظیفه و به کشتن دادن سربازان وظیفه نوجوان و جوان در امان هستند و سی سال است که «شهید گرم و تازه» در قبرستانهای شهرهای این استانها تشییع نمی شود و این سیاست ضدبشری به کشتن دادن جوانان مظلوم توسط فاشیسم متحد فارس- کورت مختص و مخصوص ملت مظلوم تورک آزربایجان و جوانان تورک ساکن در شهرهای مختلف آزربایجان جنوبی است. اما حاکمیت پلید جمهوری اسلامی ایران از خون این سربازان وظیفۀ مظلوم تورک آزربایجانی که همه شان از شهرهای آزربایجانی تبریز، اردبیل، اورمو، زنگان، همدان به صورت سیستماتیک و برنامه ریزی شده و هدفمند و ... به شهرها و مناطق پرخطر جولانگاه تروریستهای ضد بشر کورت اعزام و به کشتن می دهد، د برای بر حق جلوه دادن حاکمیت فاشیستی شیعی مجوسی شعوبی ضد تورک، ضد عرب و ضد بشر خودش سوء استفاده می کند و جالب این که اوپوزیسیون قلابی فاشیست راسیست ضد تورک و ضد آزربایجان کورت پرست پانفارس و مانقورتهای کمونیست و غیر کمونیست نوکر این حاکمیت فاشیستی ضد بشر نیز همین کشته شوندگان در راه حفاظت از مرزهای ایران را «ماموران و مزدوران رژیم جمهوری اسلامی» (کدام مزدور؟) می شمارند و تروریستهای جانی کورت را که این سربازان جوان مظلوم تورک آزربایجان را بی محابا می کشند، «قهرمان راه آزادی خلق کورت و آزادی خلقهای ایران» می شمارند! آیا در دنیا خائن تر و خبیث تر و جانی تر از فاشیسم راسیست ضد تورک و ضد آزربایجان و ضد تورکیه و ضد عرب فارس- کورت سراغ دارید؟ بارها گفته ام و نوشته ام و باز هم می گویم و می نویسم و اگر لازم باشد هزاران بار دیگر خواهم گفت و خواهم نوشت که ما، مبارزان راه آزادی و استقلال ملت تورک آزربایجان جنوبی و کل ایران، یعنی ما فعالان حرکت ملی ملت تورک در آزربایجان جنوبی و کل ایران و بهتر بگوییم ما مبارزان راه آزادی و استقلال ملت تورک از اشغال و استعمار فاشیسم راسیست ضد بشر فارس ایران، با ریاکارترین، مکارترین، هزارچهره ترین، نمک به حرام ترین، چاپلوس ترین، نان به نرخ روزخور ترین، فرصت طلب ترین، عقده ای ترین، کینه ای ترین، مغرض ترین، خطرناکترین، رذل ترین، منافق ترین، مزورترین، دروغگوترین، شیادترین، خائن ترین، خبیث ترین، جانی ترین، بی غیرت ترین، کثیف ترین، وقیح ترین، بی شرم ترین، متملق ترین، پلیدترین، ضد تورک ترین، ضد عرب ترین و ضد انسان ترین نوع نژادپرستی زندۀ جهان سر و کار داریم: نژادپرستی ایرانی یا پان ایرانیسم و یا به عبارت دقیق تر با پان فارسیسم؟!».

آری! حتی در راه حفاظت از مرزهای همین ایران اهریمنی نباید خون از بینی نژاد نورچشمی و انسانهای قوم نورچشمی فارس بریزد ولی پیکر جوانان مظلوم تورک آزربایجانی در این راه شیطانی باید همیشه تکه تکه و خونین شود و چشم مادران و پدران مظلوم تورک آزربایجانی که ثمرۀ و حاصل عمرشان را چنین ناجونمردانه در راه حفاظت از ایران اهرمنی به دست تروریستهای کورت از دست می هند، باید همیشه از گریه خون باشد و دلشان همیشه آتش گرفته. در حالی که اگر فاشیستهای راسیست ضد تورک و ضد آزربایجان پانفارس واقعا «وطن دوست» و «ایران پرست» بودند، مغز نخودی آنها تا این حد درمی یافت که این سربازان مظلوم تورک آزربایجان که در راه دفاع از همین ایران خانم نحس و اهریمنی به دست تروریستهای کورت در آزربایجان غربی به شهادت می رسندف بی کس و کار نیستند و هزاران و میلیونها تورک آزربایجان کس و کار آنهاست و تورکهای آزربایجان این جنایات و خباثتها و خیانتها را سالهای سال است که تجربه می کنند و بیدار می شوند. خداوند را هزاران بار شکر می گوییم که چهرۀ درونی سیاه و تاریک دشمنان خبیث نژادپرست فارس- کورت ما هر روز که می گذرد، آشکارتر می شود. فاشیسم متحد فارس- کورت بچرخید تا بچرخیم: این گوی و این میدان قلم ما خیلی خیلی خیلی برنده تر و ظلمت شکاف تر از مکر سیاه و ظلمانی و «جلوه ها، شوها و نمایشهای کریه و سیاه شما» شماست. می دانید چرا؟ چون ما برحقیم و شما شیاطین مکار ظاهرفریبی بیش نیسیتد. سعی نکنید از فاشیستهای راسیست ضد بشر کورت «مظلوم» و «قهرمان» و «دموکرات» بسازید چون نه تنها فاشیست و راسیست و ظالم و خونریز و ناجوانمرد و وحشی و ضد انسان هستند، بلکه تا زمانی که کلاشینکف در دستشان است و انسان می کشند، باید نسل آنها را از روی زمین برچید تا بشریت احساس امنیت و آسایش کنند.

7- و این یکی خیلی جالب است: فاشیسم راسیست فارس متفقاً چه شاخۀ مذهبی تشیع مجوسی شعوبی شیعه آن (جمهوری اسلامی ایران) و چه اوپوزیسیون «به ظاهر» لائیک، سکولار پانفارس آن که در تورک ستیزی و تورکیه سیتزی و آزربایجان ستیزی هیچ دست کمی از شاخۀ مذهبی پانفارسیسم ندارد، همه با هم به قول خمینی دجال، «با وحدت کلمه»، کشور تورکیه را به حمایت از «داعش» متهم می کنند و مذبوحانه و مکارانه می کوشند دامن فاشیست راسیست کورت مذهبی سنی را از «داعش و داعش گری» پاک و منزه جلوه دهند، در حالی که خیل کورتهای مذهبی که در طول این سالیان به داعش پیوستند از همه ملیتهای دیگر جهان، بی هیچ شک و تردیدی بیشتر بوده است. همه به عینه در کوردستان و آزربایجان غربی و کرمانشاه (مناطق کورت نشین سنی کرمانشاه) در طول سالهای اخیر شاهد بوده و هستیم که فاشیستهای راسیست تروریست ضد بشر کورت بنا به فتوای ماموستاها (ملاها)ی از خدا بی خبرشان که « اگر یک کورت سنی بتواند «هفت عجم» (عجم در زبان این کورتهای مذهبی سلفی یعنی تورک شیعه آزربایجانی) را بکشد، به بهشت می رود»، دسته دسته برای کشتن تورکها و عربهای شیعه (در اصل برای تورک کشی و عرب کشی) به عراق و سوریه رفته و عضو داعش شده اند. این یک واقعیت است که ما نمی گوییم. خود کورتها و روشنفکرانشان نیز به این امر اذعان و اعتراف دارند. برای نمونه بخوانید این مقاله را از نویسنده کورت «یارگیری داعش از ایرانیان (بخوانید از کورتهای سنی ایران) چرا و چگونه»؟ از دکتر محمد یعقوبی کورت که هیچ شکی در این زمینه برای ما نمی گذارد که کورتهای سنی ایران به صورت دسته جمعی به داعش پیوسته و می پیوندند:

http://www.faratab.com/news/6295/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%8C-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87%D8%9F

یا این تحلیل از همن سیدی کورت مکار که به این حقیقت مسلم و قطعی با قید «احتمال» اشاره و اعتراف می کند:

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DB%8C/av-39167697

https://www.aparat.com/v/GFbn6/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86_%DB%8C%DA%A9_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D8%AF_%D8%B3%D9%86%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4

سوال ما این است: در میان دهها هزار کورت داعشی، آیا از خیل تورکهای آزربایجان آیا یک نفر، یک نفر نه بیشتر تا کنون عضو داعش شده است؟ پس یک قوم وحشی که خود از ارکان داعش است چگونه کشوری دموکراتیک و پیشرفته و انسان دوستی مثل تورکیه را به داعشیگری متهم می کند؟ در زمینه جمهوری اسلامی ایران همه جهان می دانند که گروه تروریستی داعش، یک میلیونوم جنایتهایی که این حاکمیت ضدبشر شعوبی مجوسی شیعی در حق انسانها و انسانیت و مخصوصا ملل تورک و عرب کرده است، هرگز نکرده است. حال چگونه است که حاکمیت خونخوار و انسانخوار تشیع مجوسی شعوبی فارسی تورکیه را به داعش و حمایت از داعش محکوم می کند؟!

پیدا است که فاشیسم تروریست اشغالگر توسعه طلب ضد تورک و ضد عرب و ضد اسلام و ضد بشر زیاده خواه و گرسنه چشم صلیبی کورت، خودش هیچ چیز نیست و تنها با اتکا به قدرتهای صلیبی نظیر امریکا، روسیه، انگلیس، فرانسه، آلمان، چین و نیز فاشیسم راسیست ضدتورک، ضد عرب، ضد اسلام و ضد انسان فارس ایران (چه جمهوری اسلامی ایران و چه اوپوزیسیون فارس بدتر از جمهوری اسلامی ایران) است که به کار نژادپرستانه ضدبشری نسل کشی بی محابا و بی رحمانه انسانهای مظلوم و بی دفاع مسلمان تورک و عرب در عراق، سوریه، تورکیه و ایران می پردازد و مأموریت صلیبی ضد بشری این عنصر پلید کورت که به واقع «غده سرطانی بسیار بسیار بسیار خطرناک» در کل جهان تورک و جهان عرب و مخصوصا کشورهای تورکیه و عراق و سوریه و ایران و آزربایجان (آزربایجان جنوبی اشغالی توسط رژیم فارسیست ایران و آزربایجان شمالی مستقل) محسوب می شود که تا زمانی که مسلح است و حمله می کند و تورک و عرب مظلوم و بی دفاع را می کشد و سرزمنیهای جهان تورک و جهان عرب را اشغال و به اسم خود (کوردستان) می کند، باید ریشه کن شود، همین نسل کشی و تاراندن انسانهای مظلوم و بی پناه تورک و عرب از سرزمینهای مادریشان در عراق و سوریه و تورکیه و ایران (آزربایجان جنوبی اشغالی توسط فاشیسم فارس ایران) و اشغال سرزمینهای مادری آنان به منظور ایجاد «کوردستان بزرگ» است. کاری که با بازیهای سیاسی جهان غرب، مخصوصا «داعش بازی» جهان غرب، ایران، روسیه و چین در عراق موفق به انجام آن شدند و «به بهانه مبارزه با داعش» (کدام مبارزه؟ اینها که به جای داعش عرب و تورکمان را خیلی بدتر و جنایتکارانه تر از داعش می کشند) با اشغال و نسل کشی و تاراندن تورکمانان و اعراب عراق و سوریه ازسرزمینهای مادری شان اقلیم کوردستان عراق را کورت نشین کردند و کل نوار شمالی سوریه را به منظور ایجاد کمربندی کوردی که قاطع ارتباط میان تورکیه (جهان تورک مسلمان) با جهان عرب با نسل کشی و تاراندن میلیونها انسان تورک (تورکمان) و عرب به صورت فاشیستی و ضد بشری اشغال کردند و ادعا دارند این منطقه بسیار غنی و ثروتمند نیز «کوردستان» است!!!

در ایران و تورکیه نیز وضعیت فاشیسم راسیست کوردی دقیقا مثل عراق و سوریه است. از نقشه سیاسی که حزب دموکرات کردستان عراق به عنوان «کوردستان» رونمایی کرده است می توان به عمق فاشیست بودن، راسیست بودن، تروریست ضد بشر اشغالگر ضد تورک بودن کورتها پی برد: «در این نقشه که مساحت آن بالغ بر ۵۰۰ هزار کیلومتر مربع است!!! بارزانی نصف آزربایجان جنوبی و کل شمال غرب ایران و حتی برخی از شهرهای آذربایجان شرقی را همراه کل آذربایجان غربی داخل نقشه کردستان کرده است. تمامی نواحی شرق و جنوب شرق ترکیه تمامی شمال عراق حتی مناطق بسیار وسیعی خارج از اقلیم کردستان عراق تا چند کیلومتری بغداد و تمامی نواحی به هم پیوستۀ شمال سوریه تا دریای مدیترانه و کل استان آذربایجان غربی و قسمتی از استان آذربایجان شرقی شامل شهرستان های مراغه و عجب شیر و همچنین استان همدان و شهرستان های قروه ، بیجار و سنقر و نیز جمهوری خود مختار نخجوان آزربایجان (؟) در این نقشه دیده می شوند که کل جمعیت کنونی ساکن در آن بالغ بر ۵۵ میلیون نفر (تورک و عرب) می باشد»!

http://durnanews.ir/?p=1941

این است ماهیت و ذات فاشیسم راسیست تروریست ضد تورک، ضد آزربایجان و ضد بشر اشغالگر و توسعه طلب کورت که اشتهای جهنمی و اهریمنی اش برای اشغال سرزمینهای ما تورکها تمامی ندارد و می خواهد با سردمداری فاشیستهای راسیست فارس- روس- چینی و به کمک فاشیستهای راسیست ذاتی ضد تورک، ضد تورکیه، ضد آزربایجان و ضد بشر فارس، به سردمداری جمهوری اسلامی ایران و اوپوزیسیون فاشیست تر از جمهوری اسلامی ایران به این هدف شوم ضد بشری برسد و در این راه فاشیسم راسیست ضد تورک و ضد عرب ذاتی متحد کورت- فارس- روس- چینی سناریوها و نمایشنامه های بی شماری شیطانی و ضد بشری نوشته و اجر می کند و وقتی با واکنش مناسب تورکیه مواجه شد شروع به مظلوم نمایی و شو و نمایش می کند تا خود را مخالف داعش و قهرمان و دموکرات نشان دهد.

آری، ما فعالان حرکت ملی ملت تورک آزربایجان خبرها را به دقت و وسواس دنبال می کنیم و شاهد بودیم که از سالها قبل رئیس جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان فریاد می زد که «درحالی که ایالات متحده امریکا و روسیه درحال شکل دادن عراق و سوریه هستند، به گروه تروریستی پ.ک.ک مأموریت داده شده تا با حملات درون شهری خود، به گونه ای تورکیه را مشغول مسائل داخلی خود کرده و دولت تورکیه را از توجه به مسائل سوریه و عراق دور نگه دارد». « در حالی که سازمان عفو بین الملل تاکید کرده که اسنادی در دست دارد که نشان می دهد یگانهای مدافع خلق کرد با نام اختصاری ی. پ. گ شاخه ی نظامی پ. ی. د که خود شاخه ی سوری گروه تروریستی پ. ک. ک می باشد در شمال سوریه مرتکب جنایات جنگی (علیه تورکمانها و اعراب مظلوم سوری) شده اند .در این باره پیشتر نیز سازمان ملل متحد و چندین نهاد بین المللی دیگر گزارش هایی مبنی بر نقض شدید حقوق بشر ، جنایات جنگی، تقلب انتخاباتی، تخریب خانه های غیر کردها (تورکمانها و عربهای مظلوم سوری) و آواره کردن آنان از سرزمین هایشان توسط گروه تروریستی پ ی د منتشر کرده بودند... این چندمین بار است که سازمان های معتبر حقوق بشری تروریست های ی پ گ (شاخه سوری پ ک ک) را به جنایات جنگی متهم کرده اند. این بار عفو بین الملل این گروه تروریستی را به جنایات جنگی و مجبور کردن ترکمان ها و عرب ها به ترک خانه و کاشانه شان کرده است. سکوت چندین باره مدعیان حقوق انسان (بخوانید حق انضمام طلبی و تجاوز گروههای تروریستی که مدعی نمایندگی کردها هستند) در برابر این حقایق نشان می دهد تروریسم کرد که در راستای منافع عشیرتی عده ای خیالپرداز باشد، تروریسمی خوب برای این مدعیان است. آنها تروریسم داعش و پ ک ک و شاخه هایش را به دونوع منفور و مقدس تقسیم بندی کرده اند. طرفداران تروریسم خوب و حتی فرشته های تروریست (پ ک ک و شاخه هایش): آنها حق دارند با کشت و کشتار ترکمانها و عربهای بی دفاع و مظلوم درخاک سرزمین مادریشان، آنها را مجبور به ترک خانه و کاشانه شان کنند تا سرزمین آبا و اجدادیشان توسط تروریستهای خوب کرد اشغال شود! فاجعه اینجاست که این ذهنیت فاشیستی و ضدانسانی با سوء استفاده از فضاهای دموکراتیک انسانی فعالیت بر ضد صلح پایدار انسانی و انسان رابا فرشته سازی از تروریستهای کرد بر عهده گرفته است. فارغ از ایدئولوژی و اهداف داعش و پ ک ک و انضمام هایشان فرقی بین وحشی گری های هیچکدام وجود ندارد و توجیه تروریسم توسط تمامی این مدعیان نشان داد بالقوه همگی تروریستند و وای به حال خاورمیانه ما که مدعیان رنگارنگ دموکراسی و صلحش برای رسیدن به منافع عشیرتی گروهی خیال پرور (کرد) متوسل به توجیه و تقدیس تروریسم شده اند. برای سرنوشت خاورمیانه ، داعش و پ ک ک به طور مشترک، هر دو، وحشی گری را و طرفدارانشان نیز تقدیس وحشی گری را انتخاب کرده اند. حداقل این برایمان روشن شد».

http://www.gamac.info/fa/1394/07/23/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%A8-%D8%AC/

«روسیه و ایران و رژیم جنایتکار بشار اسد، ترکمان‌ها و عرب‌های سوریه را بمباران می‌کنند و در عین حال «تروریست‌های کرد» را تقویت می‌کنند که دارند جای ترکمن‌ها و عرب‌ها را می‌گیرند». «روسیه قصد دارد راه حلی برای بحران سوریه تحمیل کند که بخشی از آن تشکیل یک حکومت کردی در شمال سوریه و ضمیمه کردن آن به حکومت کردی مستقلی که در شمال عراق تأسیس خواهد شد، است». « همکاری پشت پرده ای میان روسیه و مبارزان کرد شمال سوریه وجود دارد». « ترکیه به جایی رسیده است که خطر های مقاصد روسیه را درک کند، که از جملۀ آنها حمایت از کردها است». « در اثر فشارهای نظامیان کرد YPG در منطقه «حمام» در 20 کیلومتری تل‌ابیض 12 هزار ترکمن مجبور به ترک خانه و محل زندگی خود شده‌اند». «عبدالرحمان مصطفی رئیس مجلس ترکمن‌های سوریه در گفتگو با خبرگزاری آناتولی مدعی شد: در اثر فشارهای نظامیان کرد YPG در منطقه «حمام» در ۲۰ کیلومتری تل‌ابیض ۱۲ هزار ترکمان مجبور به ترک خانه و محل زندگی خود شده‌اند. حزب اتحاد دموکراتیک سوریه (PYD) از تمام ترکمان‌های تل‌ابیض خواسته است تا آن مناطق را خالی کنند. وی در ادامه اظهارات خود با تاکید بر این که نظامیان کرد به صورت آشکار در حال تغییر بافت جمعیتی شمال سوریه هستند، افزود: طی چند روز اخیر در اثر فشار نیروهای نظامی YPG هزار نفر مجبور به ترک محل زندگی خود شده اند. ۲۰۰ تن از آن ها به ترکیه پناه برده اند. ۸۰۰ ترکمن دیگر که به روستاهای خود بازگشته بودند توسط نظامی YPG در یک مدرسه جمع آوری شده و به آنان دستور داده شده است یا این منطقه را خالی کنند و یا از هوا آنان را بمباران خواهند کرد. ترکمن های تل ابیض اکنون در روستاهای اطراف این منطقه در حال زندگی هستند. هدف حزب اتحاد دموکراتیک سوریه (PYD) به صورت آشکار تغییر بافت جمعیتی شمال سوریه است. این مسئله را به صورت زیرکانه و سیستماتیک پیگیری می کنند. ما از این طرح کردها آگاهیم به همین خاطر از ترکمن ها می خواهیم تا محل زندگی خود را ترک نکنند. ما تا آخرین لحظه محل زندگی خود را ترک نخواهیم کرد».

http://durnanews.ir/?p=18369

«طی ماههای گذشته شاخه ایرانی پ.ک.ک. که تحت عناوینی همچون پژاک، کودار و ی.ر.ک. فعالیت می کند، طی نشستی در یکی از کشورهای اروپایی از پروژه به اصلاح «کنفدرالیسم دمکراتیک» خود پرده برداری کرد که در واقع کپی برداری یک به یک از اشغال شمال و شرق سوریه توسط جریان تروریستی پ.ک.ک. تحت عنوان «نیروهای دمکراتیک سوریه» می باشد... اتحاد نامبارک تهران-ایروان- پ.ک.ک. بر علیه ملت تورک‌ سالهاست شکل گرفته است و اینان به صورت خزنده و بی سر و صدا مشغول مین گذاری بر زمین هستی تاریخی ملت تورک آزربایجان هستند...»

http://www.araznews.org/fa/?p=52333

آری، ما فعالین حرکت ملی آزربایجان کوچکترین، تکرار و تاکید می کنیم کوچکترین تحرک فاشیستی-راسیستی- تروریستی فاشیسم راسیست تروریست متحد صلیبی ضد تورک، ضد عرب، ضد اسلام و ضد انسان متحد روس- فارس- کورت- ارمنی را زیر نظر داریم و به عینه می بینیم که اتحاد شوم و شیطانی نژادپرستانۀ فارس- روس- کورت- ارمنی در آزربایجان جنوبی اشغالی ما نیز به شدت و حدت مشغول است و به سردمداری جمهوری اسلامی ایران، درصدد است که با نوشتن و اجرای انواع و اقسام شوها و پروپاگاندای نژادپرستانۀ ضد تورک، ضد آزربایجان و ضد تورکیه و انواع سیاستها و استراتژیها و تاکتیکهای شیطانی به نسل کشی انسانهای مظلوم و صادق ملت تورک آزربایجان در غرب آزربایجان اشغالی به دست رژیم اشغالگر ایران و جایگزین کردن عنصر فاشیست راسیست تروریست اشغالگر توسعه طلب کورت در سرزمین مادری ملت تورک آزربایجان بپردازد و در این راه هیچ فرقی تکرار و تاکید می کنیم هیچ فرقی بین حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با اوپوزیسیون قلابی فاشیست راسیست پانفارس خارج نشین آن وجود ندارد. همان گونه که من، اوجالان ساوالان بارها نوشته ام، جمهوری اسلامی ایران در مقابل حملات تروریستی کورتهای فاشیست راسیست ضد تورک و ضد آزربایجان، در آزربایجان غربی و کوردستان، صرفا از سربازان وظیفه، درجه دارها و افسران مرزبان تورک آزربایجانی بهره می برد که اگر قرار شد این فاشیستهای تروریست کورت، با اقدامات تروریستی انسانهای ملتی را بکشند، آن انسانها، از قوم نورچشمی و نژاد برتر آریایی فارس نباشند و جالب تر از این آن است که هم جمهوری اسلامی ایران و هم اوپوزیسیون قلابی آن، به خوبی می بینند که این سربازان و درجه داران و افسران مرزبان تورک آزربایجانی در راه حراست از مرزهای همان ایران مورد ادعای آنها شهید می شوند، ولی همگی با هم نه تنها با توطئه سکوت خبرهای این تورک کشی نژادپرستانه فاشیستی- تروریستی از نوع کوردی- فارسی را بایکوت می کنند، بلکه به انحای مختلف کورتها را به عنوان مظلوم و کولبر مبارز علیه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، تبرئه و بلکه تطهیر و تقدیس می کنند! چه اتحاد و اتفاق نژادپرستانۀ فاشیستی- راسیستیِ پانفارسیستی- پانکوردیستی جالبی است؟ نیست؟! ما به خوبی می فهمیم که نقشه ها و پروژه های فاشیستی- تروریستی ضد تورک، ضد تورکیه، ضد آزربایجان، ضد عرب و ضد انسان که توسط فاشیسم راسیست تروریست فارس- کورت- روس- ارمنی در عراق و سوریه پیاده می شود، عینا در آزربایجان بزرگ و تورکیه نیز پیاده می شوند و همه اینها اجزای یک پروژۀ ضد تورک صلیبی واحد هستند که «قدم به قدم» بیش از صد و پنجاه سال است، اجرا می شوند. ما فعالان حرکت ملی آزربایجان هرگز و هرگز و هرگز نمی توانیم در قبال سرنوشت ملت مظلوم تورک خودمان در ایران و کل منطقه بی تفاوت بمانیم. این حساسیت، افشاگری، روشنگری و اقدام عملی وظیفه ملی و انسانی ماست.

به امید آزادی و استقلال ملت تورک آزربایجان و کل ایران و کل ملل غیرفارس ایران از اشغال و استعمار سیاه و ضد بشری فاشیسم راسیست ضد بشر فارس و به امید بیداری جهان تورک و جهان عرب و جهان غرب و رهایی کل ملل عرب و تورک منطقه و جهان از شر فاشیسم راسیست ضد تورک، ضد عرب، ضد اسلام و ضد انسان متحد فارس- روس- کورت- ارمنی.

اوجالان ساوالان- پنجشنبه 18 مهرماه 1398- 10 اکتبر 2019- 11 صفر 1441