آذوح: سرکوب زبانهای مادری ملل غیرفارس در ایران سیاستی است که رژیمهای حاکم نزدیک به 100 سال بر اجرای آن اصرار داشته اند. از بارزترین این نمونه ها و خطرناکترین موارد، تلاش سیستماتیک بر حذف پیشینه ی هویتی کودکانی است که به تازگی وارد مدارس گشته و آموزش نوشتاری می بینند. در ایران از اولین روز ورود کودکان به مدارس، زبان مادری غیرفارس زبانان توسط سیستم آموزشی به سخره گرفته شده و نادیده گرفته می شود.

آنچه در زیر نشان داده می شود تنها بخش بسیار کوچکی از این موارد است و تصاویر به خوبی گویای همه چیز.....

گفتنی است از نمونه های سالهای تحصیل در مقاطع راهنمایی و دبیرستان تنها سال اول راهنمایی در نظر گرفته شده است زیرا کثرت موارد به حدی بود که جمع آوری آنان به مجموعه ای بالغ بر 250 تصویر منجر گردید.

جالبتر آنکه، در یکی از این موارد، رژیم ایران در ترس از رشد روزافزون حرکت ملی آذربایجان جنوبی و آگاهی یابی گسترده ی کودکان ترک آذربایجان از هویتشان، داستانی با مضمون "اتحاد بین غیرهمزبانان ایرانی" و "مبارزه با دشمنانی که درصدد ایجاد تفرقه اند" نوشته و در آن از همراهی "دانش آموزان ترک تبریزی" با "یک دانش آموز مهاجر فارس شیرازی" سخن گفته است!!

برای دریافت این تصاویر بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

https://app.box.com/s/vlr411366owmxw3dbmthfjsx21tolzd1

آذوح