گزارشها حاکیست روحانی و فعال مدنی تورک حجت‌السلام ‌عبدالعزیز عظیمی قدیم که هفته گذشته در قرچک تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است به دلیل وضعیت بلاتکلیف، برخورد غیرقانونی و اتهامات بلا‌وجه اقدام به اعتصاب غذا کرده است. وی همچنین بعد از اعتصاب غذا به بند انفرادی منتقل شده است.

با توجه به وضعیت سنی و جسمانی حجت‌السلام ‌عظیمی قدیم اعتصاب غذای وی سبب نگرانی خانواده و نزدیکان وی شده است.