آذوح: عبدالله صدوقی فعال ملی آذربایجانی ساکن تبریز توسط شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی فتح نژاد به ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش "خبرگزاری هرانا" به دنبال پذیرش درخواست واخواهی و پس از محاکمه مجدد، آقای صدوقی توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب تبریز از بابت اتهامات “عضویت در گروه های تجزیه طلب و تبلیغ علیه نظام” به تحمل مجموعا ۳ سال و ۶ ماه سال حبس تعزیری محکوم شد

وی پیشتر به صورت غیابی توسط شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز از بابت این اتهامات به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

عبدالله صدوقی«گونتای» ۲ مهرماه ۹۹ در منزل خود بدون ارائه حکم بازداشت و ۱ آبان ماه با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان تبریز منتقل و در نهایت پس از ۳۷ روز با تودیع قرار وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی از زندان مرکزی تبریز آزاد گردیده بود.

گفتنی است آقای صدوقی پیش از این به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مدنی خود سابقه بازداشت و محکومیت دارد.