آذوح: علی اصلانی پدر" آتالای " به نزدیکان خویش اطلاع داده است که اداره کل ثبت احوال استان آذربایجان شرقی از صدور شناسنامه به دلیل تورکی بودن اسم انتخاب شده ممانعت کرده است.

والدین آتالای ضمن انتقاد از سیاست های تورک ستیزانه سازمان ثبت احوال ایران اطلاع داده است که عدم صدور شناسنامه، مشکلات زیادی را بر آنها تحمیل کرده و فرزندشان با مشکلاتی مانند «عدم واکسیناسیون بموقع و نداشتن دفترچه درمان» مواجه شده است.

پیشتر والدین "آییل" ، "آنار" ، "سئوگی" ، "یاغیش" ، "آتاکان" ، "اوغوز" ، "تورکای" ، "تارکان" و "آننا" نیز در صفحات اینستاگرامی و مصاحبه با رسانه ها از مخالفت سازمان ثبت احوال با صدور شناسنامه برای فرزندانشان بعلت مغایرت با دستورات و بخشنامه های صادره مبنی بر انتخاب اسامی از لیست مصوب سازمان خبر داده بودند.

در جمهوریاسلامی ایران کودک فاقد شناسنامه و کد ملی محروم از تمامی خدمات اجتماعی، آموزشی و درمانی بوده و عدم دریافت شناسنامه برای فرزندان، والدین آذربایجانی را با مشکلات عدیده ای مواجه می کند.

حق داشتن نام کودک در بدو تولد از بندهای میثاق بین المللی حقوق کودک میباشد که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از امضاء کنندگانش از پذیرش آن سرباز میزند.

https://t.me/AZOH_qrupu/8805