آذوح: فعالین ملی آذربایجانی در اعتراض به تبعیض های سیستماتیک علیه ملت آذربایجان، تاراج‌ و غارت معادن‌ و منابع‌ زیر زمینی، از بین بردن منابع طبیعی و زیست محیطی اقدام به تهیه و نصب صدها پوستر در محلات شهر تبریز کردند.

"به استعمار آذربایجان پایان دهید"

عنوان‌ متن‌ چاپ شده روی پوستر ها با هَشتگ #نه_به_غارت_آذربایجان می باشد.

طی سالهای گذشته تاراج معادن آذربایجان و تبعیضهای مضاعف اقتصادی و ائتنیکی حاکمیت، به یکی از دغدغه های اصلی ملت آذربایجان تبدیل گشته است. این در حالیست بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصادی معتقدند اگر مسئولان فقط درآمدهای حاصل از معادن و منابع طبیعی آذربایجان را صرف اقتصاد و پیشرفت منطقه کنند شاهد اینهمه فقر، بیکاری و معضلات اجتماعی در آذربایجان نخواهیم بود.

https://t.me/AZOH_qrupu/7886