آذوح: افشار محب فعال ملی آذربایجانی ساکن اردبیل بعد از ظهر امروز ۱ دی ۱۴۰۰ در تماس با نزدیکان خویش اطلاع داده است که پس از احضار به شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اردبیل ، با عنوان اتهامی " فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به نفع گروهها وسازمانهای مخالف نظام " تفهیم گردیده و سپس به زندان مرکزی اردبیل منتقل شده است.

این فعال آذربایجانی عنوان کرده به بند پذیرش (سلامت) زندان مرکزی اردبیل انتقال داده شده و وثیقه ۵۰ میلیون تومانی برای وی صادر گردیده است.

آقای محب نتوانسته در تماس کوتاهی که داشته، اطلاع دقیقی از دلایل بازداشت اش ارائه نماید اما عنوان کرده، مقالات و مطالب منتشرشده توسط وی از مصادیق اتهامی شمرده شده است.

این فعال آذربایجانی روز ۴ بهمن۱۳۹۹ نیز حین خروج از محل کار توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به ستاد خبری اداره اطلاعات مورد بازجویی قرار گرفته بود.

این فعال تورک علی رغم درخواست حکم قضایی و اعتراض به بازداشت غیرقانونی اش از دلایل و مرجع صادر کننده حکم دستگیری اش اطلاع نیافته و پس از بازجویی چند ساعتی توسط مامورین امنیتی آزاد گردیده بود.