آذوح: روزبه پیری فعال ملی آذربایجانی ساکن تبریز توسط شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز به ۶ سال زندان محکوم شده است.

این حکم که توسط شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی فتح نژاد صادر شده است آقای پیری از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” مستندا به ماده ۵۰۰ از قانون مجازات اسلامی- مبحث تعزیرات، به ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “عضویت در گروه های مخالف نظام” مستندا به ماده ۴۹۹ همان قانون به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

پیری در تاریخ ۱۸ شهریور ماه، توسط نیروهای امنیتی در تبریز دستگیر و ۷ مهر ماه ۱۴۰۰ با تودیع قرار وقیقه ۳۰۰ میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی از زندان مرکزی تبریز آزاد شده بود.

روزبه ‌پیری سردبیر نشریه دانشجویی تبریز، از موسسین تشکل دانشجویی "جمیعت اسلامی دانشجویان مستقل" و مترجم کتاب"سلطان محمد فاتح" پیشتر نیز بارها به دلیل فعالیت های مدنی، سابقه بازداشت محکومیت و زندان دارد.