آذوح: فعالین ملی آذربایجانی به اسامی آقایان حسین بالاخانی عیسی لو، مصطفی پروین جدا، مرتضی پروین جدا، حامد حیدری باریس، محمد جولانی اوجاق، پرویز سیابی گرجان، سبحان بخشی ، مهدی هوشمند، بهمن خیرجو، مجتبی پروین جدا، عسگر اکبرزاده خضرآبادی و سجاد جولانی اوجاق طی ابلاغیه ای که ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکی قوه قضاییه (ثنا) اخذ نموده اند، مقرر شده است ظرف ۵ روز آتی جهت ارائه آخرین دفاع در شعبه دهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اردبیل حاضر گردند.

اتهام این فعالین در ابلاغیه ارسالی توسط شعبه مذکور، " مشارکت در اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال " ، " مشارکت در ایراد صدمه بدنی عمدی به خود " ، " توهین و تمرد نسبت به مأموران انتظامی حین انجام وظیفه" ، " توهین به مقام رهبری" و " مشارکت در اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی" عنوان شده است.

همزمان با بازداشت این فعالین در ۸ مهر ۱۳۹۹ در ‌پارک جیرال شهر اردبیل گزارشهایی مبنی بر ضرب و شتم یاد شدگان حین بازداشت منتشر گردیده و تصاویری از چهره خونین آقای سجاد جولانی، موزیسین آذربایجانی، و کبودی قسمت هایی از بدن آقای پرویز سیابی گرجانی از پیشکسوتان حرکت ملی آذربایجان در فضای مجازی منتشر و خشم عمومی را برانگیخته بود. که طی آن مدعی العموم شهرستان، بجای تعقیب کیفری جهت برخورد با خاطیان نیروهای امنیتی و انتظامی بدلیل ضرب و شتم بازداشت شدگان، با طرح اتهام های واهی همچون تمرد و ضرب و شتم مامورین انتظامی به فرافکنی و مخدوش نمودن صورت مسئله پرداخته اند.

بازداشت خشونت آمیز توأم با برخورد غیر قانونی ارگانهای امنیتی و قضایی، انتقاد شدید مردم و محافل حقوق بشری را در پی داشته بود که سازمان عفو بین الملل نیز با صدور بیانیه ای خواهان آزادی سریع و بی قید و شرط تمامی بازداشت شدگان وقایع مرتبط با حمایت از آزادسازی اراضی تحت اشغال شده قاراباغ شده بود.