آذوح: آیدین ذاکری و سیامک سیفی فعالین ملی آذربایجانی ساکن مشگین شهر (خیاو) طی دو ابلاغیه ی جداگانه‌ای که دریافت کرده اند مقرر شده، ۵ روز پس از درج در سامانه ابلاغ در شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب مشگین شهر جهت اخذ آخرین دفاع حاظر گردند.

اتهام آقایان ذاکری و سیفی در ابلاغیه های ارسالی به ترتیب ''مشارکت در اخلال در نظم عمومی جامعه '' و" تبانی جهت اخلال در نظم عمومی جامعه" عنوان شده است.

آقای ذاکری و سیفی یکشنبه ۲۷ مهرماه سال جاری در مشگین شهر در جریان تظاهرات اعتراضی به حمایت های ادعایی تسلیحاتی-لجستیکی ایران از کشور ارمنستان، بازداشت و با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی آزاد گردیدند.

در پی عملیات آزاد سازی قاراباغ اشغالی توسط ارتش جمهوری آذربایجان و ادعای کمک های لجستیکی ایران به ارمنستان موجی از اعتراضات در اکثر شهرهای آذربایجان به وقوع پیوست که با بازداشتهای گسترده ، احضار و تهدید های تلفنی فعالین توسط نیروهای امنیتی مواجه گردید.