آذوح: به گزارش آذوح فعالان حرکت ملی آزربایجان در شهر تبریز همراه با نزدیک شدن روز جهانی زبان مادری اقدام به دیوارنویسی با موضوع زبان مادری در سطح معابر شهر کردند.

روز ۲۱ فوریه از طرف یونسکو به عنوان روز جهانی زبان مادری نامگذاری شده‌است.

برای مشاهده ی دهها تصویر از این حرکت ارزشمند می توانید از لینکهای زیر استفاده نمایید:

https://t.me/AZOH_qrupu/3150

https://t.me/AZOH_qrupu/3171

https://t.me/AZOH_qrupu/3181