آذوح: فعالین ملی آزربایجان جنوبی همزمان با سالگرد برپایی رژیم جمهوری اسلامی ایران، به دیوارنویسی سمبلیک در تبریز اقدام کردند.

در این دیوارنویسی، نقشه آزربایجان واحد ترسیم شده و زیر آن شعر معروف «من سندن آییریلمازدیم، ظولم ایله آییردیلار» (من از تو جدا نمی شدم با طلم و زور جدایم کردند) نوشته شده است.

این شعر و آهنگ سمبلیک در ادبیات آزربایجان، سمبل جدایی آزربایجان جنوبی و آزربایجان شمالی است و معنای آن این است که «ما از شما جدا نمی شدیم، با زور و ظلم جدایمان کردند

لازم به ذکر است، پیشتر خواندن شعر سمبلیک «آراز» توسط اردوغان در جشن پیروزی آزربایجان در شهر باکو، خشم مقامات ایران و پان ایرانیست‌ها را برانگیخته بود.

خواندن این شعر توسط اردوغان موجی از شادی در آزربایجان جنوبی و شمالی برانگیخته اما پان فارسها و پان ایرانیست ها، مانقورت های خائن به شدت برآشفته شده اند و در صفحات اجتماعی به لجن پراکنی بر علیه تورک ها روی آورده اند.