آذوح: علی خیرجو و میثم جولانی دو فعال ملی آذربایجانی ساکن اردبیل توسط شعبه ۱۱۰ دادگاه کیفری دو شهر اردبیل مجموعا به ۸ ماه حبس تعزیری و ۴۰ ضربه شلاق محکوم شدند.

بر اساس این حکم که توسط دادگاه کیفری دو شهر اردبیل صادر و به این دو فعال آذربایجانی ابلاغ شده گردیده، قاضی سجاد حبیبی رئیس شعبه مذکور عنوان کرده است: "مستندا به ماده ۶۱۸ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ تعزیرات و مواد ۱۸ و ۱۹ و ۱۲۵ و ۱۳۷ از قانون مجازات منصوب ۹۲ و تبصره ماده ۲ و ۱۳ از کانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۹۹ و مراعات بند های ب و ت ماده ماده ۱۸ هر یک از نامبردگان را به تحمل ۴ ماه حبس تعزیزی و ۲۰ ضربه شلاق محکوم می نماید."

جلسه رسیدگی اتهامات مطروحه فعالین در شعبه ۱۱۰ دادگاه کیفری دو اردبیل در تاریخ ۱۱ آذر ماه سال جاری برگزار گردیده بود.

آقایان خیرجو و جولانی در ۱۰ مهرماه سال جاری هر کدام در منزلشان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و همراه با بازداشت شدگان پارک جیرال اردبیل هر کدام با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی بطور موقت تا پایان مراحل دادرسی از بازداشتگاه موقت زندان اردبیل ( شام اسبی ) آزاد گردیدند.

در زمان بازداشت هر کدام از این دوفعال با سه عنوان اتهامی جداگانه مواجه شده بودند که دو اتهام دیگر این فعالین برای رسیدگی به دادگاه انقلاب ارسال گردیده است.

فیلم و عکسی که در فضای مجازی منتشر گردیده بود حاکیست ماموران امنیتی و انتظامی که بدون ارائه حکم بازداشت و با بالا رفتن از دیوار خانه، به منزل علی خیرجو رفته بودند در زمان بازداشت آقای خیرجو اقدام به ضرب و شتم وی، خانواده و همسایگان ایشان کرده‌اند.

در زمان بازداشت آقای خیرجو همسر ایشان و جمعی از مادران بازداشت شدگان پارک جیرال با مراجعه به بازپرسی شعبه ده اردبیل برای پیگیری وضعیت بستگانشان با هتاکی و ناسزاگویی قاضی نونهال بازپرس شعبه دهم دادیاری عمومی و انقلاب اردبیل مواجه شدند خانم افسانه اکبرزاده همسر علی خیرجو با اشاره به عدم قانونی بودن دستگیری این فعالین و اعتراض به روند غیرقانونی رسیدگی به پرونده و ادبیات خارج از ادب قاضی نونهال با حکم مستقیم وی دستگیر و پس از ۲۴ ساعت بازداشت آزاد گردید.

گفتنی است ۱۰ مهر ماه ۹۹ در شهرهای آذربایجان در پی فراخوان فعالین مدنی آذربایجانی در جهت حضور مسالمت آمیز برای حمایت از آزادسازی اراضی اشغالی جمهوری آذربایجان مسبب حضور نیروهای امنیتی و انتظامی در میادین اصلی شهرهای آذربایجان گشته بود و از این رو اقدام به دستگیری های خودسرانه ، بدون حکم و تهدید اکثر فعالین اورمیه، تبریز،زنجان ،اردبیل وتهران نموده اند.

نیروهای امنیتی ایران از آغاز درگیریهای نظامی بین ارمنستان و آذربایجان هرگونه حمایت معنوی از ارتش جمهوری آذربایجان را در شهرهای آذربایجان و تهران سرکوب و صدها فعال و شهروند تورک را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.