آذوح:

"The lives of Azerbaijani political prisoners are in danger"

۲۴ آذر ۱۳۹۹ پارچه‌ نوشته‌‌ای بزرگ به زبان انگلیسی در حمایت از زندانی سیاسی آذربایجان در یکی از خیابان های تبریز توسط فعالین ملی آذربایجانی نصب گردید.

"The lives of Azerbaijani political prisoners are in danger"

"جان زندانیان سیاسی آذربایجان در خطر است" عنوان متنی است که بر روی پارچه نقش بسته است .

گفتنی است در روز های گذشته فعالین ملی تبریز نیز با نصب پارچه نوشته دیوار نویسی و شابلون به حمایت از زندانیان سیاسی از جمله عباس لسانی زندانی سیاسی سرشناس آذربایجانی پرداخته بودند.

عباس لسانی قبل از دستگیری بارها از نقش و جایگاه کلیدی تبریز ، متفکران ، مبارزان و مجاهدین تبریز برای عبور آذربایجان از این مرحله گذار و جهت رسیدن به آزادی ملت آذربایجان سخن گفته است.

عباس لسانی،لطیف حسنی،علیرضا فرشی،علی واثقی،یوسف کاری و رضا واثقی از جمله فعالین آذربایجانی که در زندانهای اردبیل،رجایی شهر و تهران بزرگ هستند که علی رغم شیوع کرونا تاکنون به مرخصی اعزام نشده اند.