آذوح: 10 تن از فعالین آزربایجانی ساکن اورمو طی ابلاغیه ای جهت «اخذ توضیح» به شعبه 8 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اورمو احضار شدند.

نام این فعالین ملی عبارت است از : «جواد رضایی، فرهاد محمدی، امیر عزتی حیدرلو، عرفان مهدی خانی ساعتلو، رامین دهقان، حسنیه انتخابی حسنلویی، سهند بهنمون، سالار طاهر افشار، رامین خدا بخش، یونس شیرزاد جوان»

فعالین نام برده ابلاغیه را در تاریخ 2 آذر 99 از طریق سامانه الکترونیکی قوه قضاییه دریافت و مقرر شده 5 روز پس در درج در سامانه ابلاغ، در شعبه مذکرو حاضر شوند.

در ابلاغیه، اتهام این فعالین ملی آزربایجانی «اخلال در نظم و آسایش عمومی» و «حضور در تجمع غیر قانونی» عنوان می شود.

10 مهر ماه 99 در پی فراخوان فعالین آزربایجانی در جهت حضور مسالمت آمیز برای حمایت از آزادسازی اراضی اشغالی جمهوری آزربایجان، نیروهای امنیتی و انتظامی اقدام به دستگیری خودسرانه، بدون حکم و تهدید فعالین در شهرهای مختلف آزربایجان جنوبی از جمله تبریز، اورم،زنجان (زنگان)، اردبیل وتهران نمودند.