آذوح: سجاد شهیری از فعالین ملی شهر سولدوز که در تاریخ ۲۶ دی ماه سال ۹۸ توسط مزدوران امنیتی دستگیر شده بود، پس از تحمل ۴۵ روز انفرادی در اطلاعات تبریز و ۱۵ روز در زندان مرکزی تبریز در تاریخ ۲۷ اسفند سال ۹۸ با وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان به صورت موقت آزاد گردید.

در تاریخ ۲۱ آبان امسال دادگاه سجاد شهیری فعال ملی در شهرستان سولدوز به ریاست قاضی امیر کیومرثی برگزار گردید. سپس دیروز دوشنبه ۲۶ آبان با صدور ابلاغیه ای برای وی، ایشان را امروز سه شنبه ۲۷ آبان برای صدور حکم دادگاه احضار کردند، که در حکم صادره این فعال ملی از جرم عضویت در تشکیلات گاماج به دلیل در دست نداشتن ادله کافی تبرئه گردیده، ولی برای جرم انتصابی تبلیغ علیه نظام به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم گردیده است.

خاطر نشان شویم که دادگاه سولدوز از دادن حکم صادره به سجاد شهیری به دلیل امنیتی بودن حکم صادره!!! ممانعت کرده اند و به صورت شفائی حکم صادره برای ایشان را ابلاغ کرده اند.