آذوح: «ودود اسدی»، «محمد عینی چونه خان»، «ابراهیم گنجی افسوران»، «وحید بیگ زاده» و «محمد شیری» فعالین ملی آذربایجانی ساکن رشت طی ابلاغیه ای که ۲۵ آبان ۹۹ از طریق سامانه الکترونیکی قوه قضاییه دریافت کرده اند مقرر شده است ۵ روز پس از درج در سامانه ابلاغ در شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رشت (اول بازپرسی سابق) جهت اخذ آخرین دفاع از اتهام انتسابی حاضر گردند.

در ابلاغیه ارسالی اتهام انتسابی "اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور" عنوان شده است.

گفتنی است این فعالین آذربایجانی ۲۹ مهرماه ۹۹ در حمایت از عملیات آزاد سازی قاراباغ و درخواست بسته شدن مرز نوردوز برای کامیونهای حامل کمک های نظامی به کشور ارمنستان، توسط نیروهای امنیتی رشت بازداشت و با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده شده بودند.

خاطر نشان سازیم نیروهای امنیتی ایران از آغاز درگیریهای نظامی بین ارمنستان و آذربایجان تا به امروز هرگونه حمایت معنوی از ارتش جمهوری آذربایجان را در شهرهای آذربایجان و تهران سرکوب و صدها فعال و شهروند تورک را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است