آذوح: رضا واثقی فعال ملی آزربایجانی ساکن اردبیل چهارشنبه ۱۴ آبان ماه ۹۹ پس از مراجعه به اجرای احکام اردبیل بازداشت و جهت اجرای حکم روانه زندان اردبیل گردید‌.

رضا واثقی به همراه برادرش علی واثقی ۱۴ مهرماه ۱۳۹۹ توسط شعبه یک بیدادگاه تجدید نظر انقلاب اردبیل به اتهام “مشارکت در تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور از طریق چاپ شبنامه و فعالیت تبلیغی علیه نظام” هر کدام به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.

در دادنامه مربوطه با استناد کامل به گزارش و صورت جلسات اداره کل اطلاعات استان اردبیل و درج خبر دستگیری ، آزادی و محکومیت فعالین در صفحات مجازی را دلیل بر موجه دانستن اتهامات این برادران دانسته و بدون توجه به اقاریر این دو فعال مدنی مبنی بر بی‌ اطلاعی آن‌ها از وجود چنین‌ شب‌نامه‌هایی و بی تاثیر دانستن مدارک و ادله های وکیل این فعالین ، صورت گرفته است.

در مرحله بدوی بیدادگاه رضا و علی واثقی پیشتر توسط شعبه ۱ بیدادگاه انقلاب اردبیل به ریاست قاضی مهدوی راد به تربیت به ۲ و ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند

این فعالین آزربایجانی در ۲۱ خرداد در محل کارشان ، بدون رویت حکم همراه با ضرب و شتم بازداشت شده بودند و ۲۷ خرداد با تودیع قرار وثیقه ۱۱۰ میلیون تومانی برای هر کدام ، بطور موقت آزاد گردیدند.

پس از آزادی آقایان واثقی ، عکس‌هایی از آنها در فضای مجازی منتشر شدکه نشانگر آثار ضرب و شتم بود.