آذوح: علی واثقی و رضا واثقی فعالین آزربایجان جنوبی طی دو ابلاغیه جداگانه‌ای که ۶ مرداد ۹۹ دریافت کرده‌اند مقرر شده است، در ساعت ۹:۰۰ تاریخ ۲۰ مرداد در شعبه اول دادگاه انقلاب اردبیل جهت دفاع از اتهام انتسابی حاضر گردند.

در ابلاغیه ارسالی به این دو برادر اتهام انتسابی به آنها "مشارکت در تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق انتشار شب‌نامه‌ها حاوی مطالب تجزیه‌طلبانه و قومگرایانه" عنوان شده است.