آذوح: خداقل 10 نفر از معترضان به تجاوز ارمنستان به خاک آذربایجان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده اند.

روز گذشته و در پی فراخوان صادر شده از سوی فعالین ملی آزربایجان در بسیاری از شهرهای آذربایجان جنوبی از جمله تهران، تبریز، اورمیه، اردبیل، زنگان و سولدوز اعتراضاتی شکل گرفت.

ماموران امنیتی با یورش به برخی از این تجمعات تعدادی از حاضران را دستگیر کرده و در برخی موارد نیز با احضار فعالین ملی به اداره ی اطلاعات آنها را بازداشت کرده اند.

تاکنون اسامی 10 نفر از دستگیرشدگان مشخص شده است:

تهران: حمید جبارلی

تبریز: رسول رضوی – رحیم ساسانیان – حکیمه احمدی – سعدالله ساسانیان – یاسمین ظفری

اورمیه: سعید بهنمون – سهند بهنمون – سالار طاهر افشار – فرید خورشیدی

گفتنی است تعدادی از این فعالان آزاد گردیده اند اما از سرنوشت بقیه هنوز خبری در دست نیست.

آذوح