آذوح: فعال ملی آزربایجان به تحمل حبس محکوم گردید.

این حکم از سوی دادگاه کیفری قوشاچای (میاندواب) صادر گردیده است.

طی این حکم حامد عابدی از فعالان ملی آذربایجان به تحمل ۳ماه و ۱روز زندان محکوم شده است.