آذوح: دادگاه تجدیدنظر دستگیرشدگان روز جهانی زبان مادری ؛ دو فعال تورک در تهران مجموعا به ۱۲ سال و ۶ ماه حبس محکوم شدند.

دادگاه تجدید نظر استان تهران رای نهایی خود را در خصوص پرونده توحید امیرامینی و کیانوش اصلانی فعالین ملی آزربایجانی صادر کرد که بر اساس رای صادره توحید امیرامینی به ۷سال و نیم و کیانوش اصلانی به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده اند.

این فعالین تورک در روز ۱ اسفند۱۳۹۷ همزمان با گرامیداشت روز جهانی زبان مادری در تهران دستگیر شده بودند که پس از محاکمه در شعبه ۲۶ بیدادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی افشار با اتهام “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” محاکمه شده ، که از اتهام‌ اول، امیر امینی به ۷.۵ و اصلانی‌ قوجه بیگلو به ۵ سال و از اتهام دوم نیز امیر‌امینی به ۱٨ ماه حبس تعزیری محکوم شده و آقای اصلانی قوجه بیگلو تبرئه گردیده بود.

همچنین در این حکم کیانوش اصلانی قوجه بیگلو به مدت دو سال ضمن محرومیت از حقوق شهروندی و اجتماعی از عضویت در تمامی گروه‌ها نیز منع شده بود. که قاضی شعبه ۳۶ تجدید نظر زرگر با برائت آقای امیر امینی از اتهام تبلیغ علیه نظام ، مابقی حکم صادره بدوی را عینا تایید و این دو فعال را در مجموع به ۱۲ سال ونیم زندان محکوم کرد.

مهندس کیانوش اصلانی قوجه بیگلو دانشجوی مقطع فوق لیسانس رشته مهندسی عمران دانشگاه آزاد تهران و توحید امیر امینی از فعالان مدنی در آزربایجان بوده که پس از هفته‌ها بازجویی و ده‌ها روز سلولهای انفرادی به بند ۴ زندان اوین منتقل شده‌ و تا لحظه تنظیم گزارش در همان بند در حال سپری کردن دوران محکومیت خویش هستند.