آذوح: اکبر نعیمی فعال ملی آزربایجانی اهل خوی صبح دوم بهمن ماه سال ۱۳۹۸ با یورش نیروهای امنیتی به محل کارش در فرودگاه تهران بازداشت گردید.

ماموران امنیتی ایران با حضور در محل کار اکبر نعیمی در تهران این فعال ملی آزربایجانی اهل خوی را بازداشت و سپس با مراجعه به منزل وی پس از تفتیش ،این فعال ملی آزربایجانی را به همراه لوازم شخصی اش به مکانی نامعلوم منتقل نموده اند.

اکبر نعیمی از فعالین شناخته شده اهل خوی و همچنین از مؤسسین “کانون گونه باخان” بوده که پیشتر با تنگ نظری های عناصر شوونیسم در شهرستان خوی لغو امتیاز و پلمپ گردیده است.

قابل ذکر است که برخوردهای امنیتی رژیم ایران با فعالین ملی آزربایجان جنوبی در ماه های اخیر و علی الخصوص پس از اعتراضات سراسری به گرانی بنزین در آبان ماه که به کشته شدن دستکم ۱۵۰۰ تن از معترضین توسط عناصر سرکوبگر ناجمهوری اسلامی گردید شدت بیشتری به خود گرفته است.

با وجود اینکه بیش از ۲ ماه از بلاتکلیفی فعالین ملی آزربایجانی بازداشت شده پس از اعتراضات آبان ماه می گذرد ،لاکن عناصر امنیتی رژیم ایران دامنه بازداشت های خود را گسترده تر نموده و در اقدامی تورک ستیزانه به پلمپ انتشاراتی های کتابهای تورکی نیز روی آورده اند.