آذوح: «سجاد شهیری» از فعالین ملی آذربایجان در نزدیکی محل سکونتش در شهرستان سولدوز (نقده) توسط مامورین لباس شخصی بازداشت شد.

ظهر امروز پنجشنبه ۲۶ دی ۹۸، مامورین امنیتی، خودرو این فعال ترک آذربایجانی را متوقف کردند و پس از پیاده کردن همراه ایشان از خودرو، آقای شهیری را بازداشت و خودرو وی را نیز توقیف کردند.

هنوز از دلایل بازداشت و مکان احتمالی نگهداری وی اطلاعی در دست نیست.

وی به همراه «میرموسی ضیا گرگری» در ۱ تیر ۱۳۹۸ دستگیر شد و پس از ۲۵ روز بازداشت در اداره اطلاعات اورمیه با تودیع قرار وثیقه ۸۰ میلیون تومانی آزاد ده بود.