آذوح: محل کسب علی لسانی برای همیشه تعطیل شد و اداره نظارت بر اماکن عمومی اردبیل به وی گفت که بهتر است به خارج مهاجرت کنی!

اداره نظارت بر اماکن عمومی استان اردبیل دیروز شنبه ۲۱ دی ماه ۱۳۹٨ با احضار علی لسانی فرزند عباس لسانی اعلام کرد که او دیگر اجازه فعالیت اقتصادی در بازار را نداشته و پیشنهاد شده جهت راه اندازی کسب و کار آرام و بدون دردِ سَر برای همیشه ایران را ترک نماید.

علی لسانی از دو سال پیش اقدام به راه‌اندازی مغازه تعمیرات طلا کرده که در مرحله صدور پروانهٔ کسب علی‌رغم تکمیل پرونده و حائز بودن شرایط، بنا به اظهارات رئیس اتحادیه این صنف با دخالت و ممانعت نیروهای امنیتی روبرو گردیده است.

این اتحادیه که در دو سال گذشته و با فشار نیروهای امنیتی در چندین نوبت اقدام به پلمپ و ممانعت از فعالیت این واحد صنفی نموده در روزهای گذشته نیز با مراجعه به سفارش‌دهنده‌گان ثابت آن دستور داده که ضمن پس گرفتن سفارشاتشان، دیگر حق هیچ گونه ارتباط کاری با این واحد را نخواهند داشت.

عباس لسانی فعال سرشناس تورک و زندانی سیاسی با سابقه آزربایجانی است که اخیرا در بیدادگاهی یکطرفه به پانزده سال حبس تعزیری محکوم گردیده است.