آذوح: یکی از دختران آذربایجانی که در یکی از دانشگاههای تهران تحصیل می کند، در پی تظاهرات اعتراضی به وضعیت وخیم اقتصادی و گرانی بنزین در مقابل دانشگاه تهران دستگیر و زندانی شده است.

شنبه 9 آذرماه، ملیکا قرەگوزلو (دنیز)؛ دانشجوی دانشگاە «علامە طباطبایی» در 27 آبان ماه ( 12 روز گذشته)؛ مقابل دانشگاە تھران بازداشت شد و اکنون در بند اطلاعات سپاە زندان اوین است.

یک منبع نزدیک به این دانشجو طی گفتگویی با «رادیو فرهنگ گوتنبورگ» گفته است: «سپاە قصد دارد این دانشجو را کشته و سپس با پروندە سازی که وی مشکل روانی داشته است، اعلام کند وی خودکشی اش کرده است

نزدیکان این دختر آذربایجانی ازنھادھای حقوق بشری و مدافعان حقوق بشر در داخل و خارج از ایران درخواست کمک نموده اند تا مانع این جنایت گروه تروریستی سپاە علیه دنیز شوند و صدای او باشند».