آذوح: مسئولین حکومت ایران علی رغم صدور قراروثیقه برای دو تن از فعالین ملی تُرک آذربایجان جنوبی از آزادی آنان ممانعت می کنند. «محمد مردی و فرهاد پاکروح» علی رغم صدور قراروثیقه در بازداشت به سر می برند.

روز پنج‌شنبه به مورخه ۹ آبان ۹۸ خانواده این فعالین برای تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون ریالی به دادسرای تبریز مراجعه می نمایند که بازپرس شعبه از قبول قرار و صدور آزادی فعالین امتناع می نماید.

تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون ریالی پیشتر توسط بازپرس شعبه ۱ بازپرسی دادسرای شهید بهشتی تبریز اعلام شده بود، که بازپرس پرونده به بهانه «عدم تکمیل رسیدگی پرونده» از آزادی موقت فعالین ملی «محمد مردی و فرهاد پاکروح» سر باز می زند.

این دو فعال دوشنبه (۹۸/۰۸/۰۶)، در حالی که برای استقبال از آزادی فعالین بازداشت شده مراسم سالگرد مهندس امانی جلوی زندان مرکزی تبریز حضور داشته اند بازداشت شده اند.

روز دوشنبه، شش تن از فعالین ملی آذربایجان جنوبی؛ که طی روزهای گذشته، در جریان یازدهمین مراسم سالگرد مهندس امانی بازداشت شده بودند، با قرار وثیقه های سنگین از زندان مرکزی تبریز موقتا آزاد شدند.

مسئولین قضایی حکومت ایران واقع در استان آذربایجان‌شرقی ابتدا دلیل بازداشت «محمد مردی و فرهاد پاکروح» را «گرفتن عکس از فعالین آزاد شده عنوان کرده» و خواستار قرار کفالت بوده اند.

با گذشت سه روز از بازداشت و پس از معرفی کفیل توسط خانواده های فعالین، از افزایش قرار به وثیقه ۵۰ میلیون تومان خبر داده و متعاقبا از قبول قرار وثیقه نیز به دلایل غیرقانونی همچون عدم تکمیل روند رسیدگی امتناع نموده اند.

محمد مردی پیشتر نیز سابقه بازداشت در مراسم سالانه قورولتای قلعه بابک در شهرستان کلیبر داشته است.