آذوح: فعال ملی آذربایجان سیامک میرزایی پس از سپری کردن 40 ماه حبس، به خانه و وطنش بازگشت.

دوران محکومیت سه ماه تبعید سیامک میرزایی به پایان رسید. این فعال ملی آذربایجان سه شنبه (7 آبان) به اتفاق همسرش خانم وحیده کریمی به خانه اش بازگشته است.  

«سیامک میرازیی پس از اتمام دوران 3 سال حبس‌اش در زندان اوین تهران به شهر قائن در خراسان جنوبی تبعید شده بود.

این فعال آذربایجانی با تاخیری یکماهه پس از اتمام سه سال حبس تعزیری‌اش در زندان اوین، در 8 مرداد 98، با همراهی نیروهای انتظامی جهت گذران حکم یکسال تبعید خود به شهر قائن منتقل شد.

هفتم تیرماه گذشته و در حالی که دو روز به پایان محکومیت سه ساله سیامک میرزایی در زندان اوین باقی مانده بود شعبه 6 دادسرای اوین با احضار این فعال ملی، او را با اتهام جدیدی روبرو کرد.

فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» عنوان اتهامی بوده که شعبه مذکور جهت آزادی موقت وی قرار کفالت 300 میلیون ریالی صادر کرد.

قرار کفالتی که به درخواست نیروهای امنیتی و با انتقال این فعال سیاسی به بند 209 بازداشتگاه اوین به تعلیق درآمده و از آزادی او ممانعت بعمل آمد.

سیامک میرزایی در جهت اعتراض به این برخورد از لحظه انتقال به بازداشتگاه تا زمان ورود به بند 8 زندان اوین دست به اعتصاب غذا زد.

شعبه 6 دادسرای اوین نیز با تغییر کفالت از پروانه کسب به فیش حقوقی و همچنین تغییر به سند ملکی آنهم با افزایش متعدد در مبلغ سند نهایتا قرار وثیقه 2 میلیارد ریالی صادر کرد.

قراری که علی‌رغم تهیه و تودیع آن با فشار نیروهای امنیتی از آزادی موقت میرزایی جلوگیری بعمل آمده و حکم یکسال تبعید وی از لحظه خروج از زندان اوین به اجرا گذارده شد.

اتهام سیامک میرزایی برای حکم حبس تعزیری و تبعیدش «تشکیل جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور » بود که از 10 سال به 3 سال تقلیل یافته بود. اتهامی که تا پایان دوران محکومیت تعزیری‌ این فعال آذربایجانی سندی دال بر اثبات آن ارائه نگردید.

سیامک میرزایی متولد 1359 شهر مغان، دانشجوی محروم از مقطع کارشناسی ارشد در سال 89 و یکی از فعالان با سابقه آذربایجانی است. او پیشتر نیز در سال 91 به پنج سال حبس تعزیری محکوم گردیده بود.