آذوح: فعالین ملی در شهر سولدوز(نقده)، با چاپ و نصب صدها پوستر اعتراضی بر روی معابر و دیوارهای شهر، ضمن محکوم کردن حکم ناعادلانه عباس لسانی، خواستار آزادی بی قید و شرط این فعال سرشناس آذربایجانی شدند.

فعالین شهر سولدوز با نوشتن جملاتی مانند «ما همه لسانی هستیم» و «free abbas lesan» ضمن آگاهی بخشی در خصوص وضعیت آقای لسانی، خواستار توقف روند ناعادلانه محاکمه این فعال سرشناس آذربایجانی و لغو حکم غیر قانونی وی و آزادی وی از زندان شدند.

از زمان بازداشت غیر قانونی آقای لسانی در ۲۵ دیماه ۹۷، اعتراضات گسترده ای نسبت به بازداشت و روند غیرشفاف و غیرقانونی محاکمه این فعال سرشناس آذربایجانی صورت گرفته است.

لازم به ذکر است روز دوشنبه ۱۷ تیرماه ۹۸، دادگاه انقلاب اردبیل، عباس لسانی را به «۸ سال حبس و ۲ سال تبعید به یزد» محکوم کرد و اویل مهرماه سالجاری شعبه یک دادگاه تجدید نظر اردبیل به ریاست «ناصر عتباتی» در اقدامی ظالمانه حکم ۸ سال حبس تعزیری «عباس لسانی» را به ۱۵ سال افزایش داد.