آذوح: علی احمدی فعال ملی آزربایجانی ساکن پارساآباد مغان، که از تاریخ بیست و دوم تیر ماه سال ۱۳۹۸ برای گذراندن ۷ ماه حبس تعزیری در زندان مرکزی تبریز بسرمی برد، از طرف شورای زندان از درخواست مرخصی و همچنین آزادی مشروط ایشان مخالفت بعمل آمده است.

وی در سال ۹۲ در جریان بازی تراکتور آزربایجان و الجزیره به همراه دیگر فعالان از جمله جعفر رستمی راد، موسی سودی موغانلو و سیامک سیفی دستگیر شده بودند که در حکم اولیه به اتهام اخلال در نظم باشگاه به ۳ ماه حبس و ۳۰ ضربه شلاق تعلیقی، و در حکم بعدی توسط دادگاه انقلاب تبریز به جرم تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، هرکدام به ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند.