آذوح: کسبه و بازاریان اورمیه،قلب آذربایجان با امضای طوماری به واگذاری زمین های تجاری اورمیه به یک فرد طرفدار گروه تروریستی پ.ک.ک و واسطه سیاسی-تجاری بارزانی ها اعتراض کرده اند.

در این طومار که توسط دهها تن از کسبه اورمیه امضا شده است خواستار رسیدگی به خیانت بزرگ و همکاری استاندار و نمایندگان عامل و شهرداری دراین خاک فروشی شده اند.

محمدمهدی شهریاری استاندار کردن منصوبی تهران در غرب آذربایجانو شهرداری اورمیه که به دعواهای جناحی مرکز گرا بیشترازخطر تروریسم اهمیت میدهند این محوطه تاریخی واقع شده در اطراف مسجد جامع اورمیه را به فردی بنام «نوروزی» اهل اربیل عراق که از کردهای رادیکال و هواداران گروه‌های تروریستی کردی می باشد واگذار کرده است.

محمد مهدی شهریاری» کردزبان و اهل شهر بجنورد در خراسان شمالی می باشد. این فرد بیگانه و خائن به ملت آذربایجان، توسط اصلاح طلبان به غرب آذربایجان تحمیل شده است.

حکومت مرکزی ایران با انتصاب مقامات بدون شعور ملی آذربایجان و همچنین دشمن با منافع ملت آذربایجان زمینه را برای تغییر نرم ترکیب جمعیتی و مدیریتی غرب آذربایجان به نفع گروه‌های تروریستی کُردی فراهم می‌کند.