آذوح: دادگاه میرموسی ضیاءگرگری و سجاد شهیری دو فعال آزربایجانی در شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دوسولدوز (نقده) برگزار شد.

آذوح: میرموسی ضیاءگرگری و سجاد شهیری دو تن از فعالان ملی آزربایجان ساعت ۱۱ روز چهارشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۸ طی ابلاغیه دریافتی در شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو سولدوز (نقده) جهت ارائه دفاعیات خود حاضر شدند. اتهام این دو فعال تُرک (آزربایجانی) “فعالیت تبلیغی علیه حکومت” عنوان شده است.

پیشتر اتهام آقایان ضیاءگرگری و شهیری، در مراحل بازجویی “عضویت در تشکیلات غیرقانونی (گاماج)” و ” تبلیغ علیه نظام از طریق ایراد سخنرانی در مراسم سالگرد جان‌باختگان اعتراضات خردادماه ۸۵ سولدوز و حضور در منزل عباس لسانی” عنوان شده بود که احتمال می‌رود اتهام نخست از پرونده آن‌ها حذف شده‌باشد.

میرموسی ضیاء گرگری و سجاد شهیری، دو فعال ملی آزربایجان در اولین روز از تیرماه ۱۳۹۸ از سوی مأموران امنیتی در سولدوز بازداشت‌ شده بودند و روز سه شنبه ۲۵ تیرماه ۱۳۹۸، هر یک با تأمین وثیقه ۸۰ میلیون تومانی به‌صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.

در آن زمان گزارش‌شده بود که مأموران امنیتی بدون در دست داشتن حکم قضایی محل کار و منزل این دو شهروند را نیز مورد بازرسی قرار داده بودند. این دو فعال روز ۱ تیر ۱۳۹۸ به فاصله چند ساعت از هم در شهر سولدوز بازداشت شده و به اداره اطلاعات شهرستان اورمیه منتقل گردیده بودند.