آذوح: خانم نسیم صادقی طی احضاریه ای به دادگاه انقلاب تبریز احضار شده است.

بر اساس احضاریه ابلاغی شماره‌ی ۹۸۱۰۱۰۴۱۲۱۲۰۱۸۲۴ سامانه الکترونیکی قوه قضاییه از خانم نسیم صادقی خواسته شده است که در تاریخ ۱۲شهریور ۹۸ برای دفاع از اتهام “تبلیغ علیه نظام” در شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز حاضر شود.

نسیم صادقی ساکن تبریز که در ۲۹ مهر ماه سال گذشته توسط نیروهای اطلاعات سپاه به اتهام “تبلیغ علیه نظام”، “انتشار اکاذیب از طریق رایانه” و “عضویت در جمعیت های معارض کشور” بازداشت شده بود، که در نهایت از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز، بابت دو اتهام مطرح شده؛ “انتشار اکاذیب از طریق رایانه” و “عضویت در جمعیت‌های معارض کشور” قرار منع تعقیب برای وی صادر شد ولی اتهام “تبلیغ علیه نظام” بر علیه وی مطرح می‌باشد.

گفتنی است خانم نسیم صادقی فعال ملی تبریز ۲۹ مهرماه سال گذشته ،از سوی ماموران امنیتی بازداشت و روز چهارشنبه ۹ آبان‌ماه ۱۳۹۷ با تامین وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی به صورت موقت تا تکمیل مراحل دادرسی و برگزاری دادگاه از زندان مرکزی تبریز آزاد شد.