آذوح: اتهام کاظم اعظمی که در اعتراض به طرح تحمیلی بسندگی فارسی بازداشت و با قرار وثیقه ۲۰۰میلیون تومانی از زندان مراغه آزاد شده تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب عنوان گردیده است.

«لازم به توضیح است،رضوان حکیم‌زاده»، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش خرداد ۱۳۹۸ اعلام کرده بود در «طرح سنجش سلامت کودکان» برای ورود به مدرسه، تست آمادگی و بسندگی زبان فارسی هم افزوده می‌شود.

حکیم‌زاده هدف از افزودن این تست نژادپرستانه را توجه به تاکید خامنه‌ای به یادگیری زبان فارسی، و «اجرای عدالت آموزشی» و «جلوگیری از زدن برچسب دیرآموز به دانش‌آموزان مناطق دوزبانه» خوانده بود.

منتقدان نتیجه اجرای این طرح فاشیستی را بُریدن زودهنگام کودکان غیرفارسی‌زبان از محیط تربیت طبیعی وآسیمیله کردن زودهنگام کودکان غیرفارس اعلام کرده اند.

کارشناسان اجتماعی معتقدند اجرای این طرح خانواده ها را مجبور خواهد کرد در محیط خانواده با کودکان فارسی حرف بزنند و این طرح بدین معنی است که هرکس فارسی بلد نیست حق مدرسه رفتن ندارد .