آذوح: آیدین ذاکری فعال ملی ساکن مشگین شهر(خیاو) شامگاه امروز به مورخه ۱۱ مرداد ۱۳۹۸ بدون هیچ قید و شرط آزاد شده است.

وی 10 مرداد توسط ماموران امنیتی بازداشت گردیده بود.

این فعال آزربایجانی بعد از ظهر امروز پس از حضور در دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب مشگین شهر بدون هیچ قید و شرطی آزاد گردیده است.دادیار کشیک علت بازداشت وی را مرتبط با احتمال حضور وی در کوه ساوالان و مراسم احتمالی عنوان کرده است.

در زمان بازداشت آقای ذاکری گزارش شده بود به علت عدم ارائه حکم جلب توسط مامورین با ممانعت این فعال و نزدیکان وی درگیری نیز صورت گرفته و مامورین امنیتی از گاز اشک آور استفاده کرده بودند.

طی سالهای اخیر در مردادماه فعالین و کوهنوردان آزربایجانی با حضور در دامنه کوه ساوالان با اجرای موسیقی و سخنرانی ها خواستار تحقق مطالبات قانونی ملت آزربایجانی و پیگیری مسئولین نسبت به روند ثبت جهانی کوه ساوالان به عنوان میراث طبیعی بشری در یونسکو هستند